Poslanci Mestského zastupiteľstva Piešťany sa  na  aprílovom rokovaní stotožnili s návrhom radnice a schválili dofinancovanie rekonštrukcie Kolonádového mosta z úverových zdrojov. Zmluva s dodávateľom zatiaľ nie je podpísaná a teda ani zverejnená. Na odhalení sochy Ľudovíta Wintera však zástupcovia mesta uviedli, že s opravou sa začne 8. júna a hotová by mala byť do 15-tich mesiacov.

Podľa informácií z verejného obstarávania ponúkol jediný uchádzač o zákazku firma Swietelsky – Slovakia cenu 1 766 351 eur.  Takmer milión eur získala radnica na realizáciu rekonštrukcie od ministerstva kultúry na základe žiadosti, ktorú podával ešte bývalý primátor M. Tamajka. Časť chýbajúcich zdrojov má pokryť predaj majetku mesta, avšak hlavným zdrojom dofinancovania bude čerpanie úveru. Samospráva si na tento projekt požičia 769-tisíc eur. 

Rekonštrukcia, ktorá sa ide realizovať nerieši podmyté piliere mosta. Podľa správy a posúdenia stavu mosta odborníkmi zo Žilinskej univerzity z roku 2007, hlavným problémom mosta je podmytie jeho pilierov. Konkrétne piliere I.P a II.P boli pred dvanástimi rokmi podmyté do hĺbky cca 3,8 až 4,1 m a piliere III.P a III.L do hĺbky cca 1,2 až 2,3 m. Spracovatelia dokumentu považovali odplavenie materiálu dna koryta rieky okolo niektorých pilierov za najvážnejšiu poruchu spodnej stavby, ktorá môže spôsobiť haváriu celého objektu, ak by sa nezabránili pokračovaniu procesu vyplavovania materiálu okolo piliera. Návrh na riešenie situácie je závoz lomovým kameňom. Podľa vyjadrenia prednostky Denisy Bartošovej radnica má k dispozícii cenový odhad prác na zavezenie dna v okolí pilierov na 500-tisíc eur.

Materiál a odporúčania Žilinskej univerzity z roku 2007

Počas nasledujúcich mesiacov má prísť k zníženiu hladiny Váhu pre opravu pilierov Krajinského mosta. To by chceli zástupcovia radnice využiť na zistenie aktuálneho stavu podmytia pilierov.  Kedy a z akých prostriedkov bude Mesto Piešťany realizovať  sanáciu podmytia pilierov nie je nateraz jasné, podľa vyjadrenia primátora a prednostky vec je v riešení.

-th-

 

 

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972