V sobotu 4. novembra sa konajú voľby do samosprávnych krajov. V Trnavskom kraji boli medializované informácie, že zo šiestich kandidátov na post župana sa dvaja vzdali svojej kandidatúry. Následne sa objavili informácie, že to v prípade Máriusa Nováka nie je pravda.

Márius Novák kandidujúci za Nový parlament TASR informoval, že sa vzdáva kandidatúry zo zdravotných dôvodov, keď mu jeho zdravotný stav neumožňuje zapojiť sa do predvolebnej kampane.  Podľa vyjadrenia Jozefa Behula z Volebnej komisie Trnavského samosprávneho kraja však Márius Novák oficiálne v stanovenom termíne vzdanie sa kandidatúry nedoručil. „Márius Novák sa nevzdal kandidatúry. Politická strana potvrdila, že kandiduje. Kandidát Jaroslav Cehlárik doručil oznámenie o vzdaní sa kandidatúry 31. októbra a táto informácia bude vo všetkých volebných miestnostiach,“ informoval J. Behul.

V Trnavskom samosprávnom kraji tak bude na hlasovacích lístkoch vytlačených všetkých šesť mien kandidátov (József Berényi, Jaroslav Cehlárik, Tibor Mikuš, Márius Novák, Konrád Rigó, Jozef Viskupič), ktorí boli volebnou komisiou zaregistrovaní. Vo volebných miestnostiach bude zároveň umiestnená informácia o vzdaní sa kandidatúry Jaroslavom Cehlárikom. Ten v posledný októbrový deň informoval, že sa vzdáva kandidatúry a svojim voličom odporučil, aby podporili Jozefa Viskupiča.

-th-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972