Koledníci Dobrej noviny majú za sebou už 23. ročník, kedy tisícky rodičov, detí a mladých ľudí na celom Slovensku vyšli z pohodlia svojich domovov a roznášali radostnú zvesť. Na konečný výsledok zbierky bude potrebné počkať do konca marca 2018, avšak už teraz je na konte rekordných 1 067 276,59 eur. Počas vianočného obdobia sa koledovalo aj v Piešťanoch, pričom trom kráľom, anjelom i pastierom sa podarilo vyzbierať dohromady 2 850 eur. Finančné prostriedky tentoraz poputujú na na podporu zdravotného strediska v Alitene na severe Etiópie, ktoré vedú sestry vincentky.

„Pri mojej komunikácii s jednotlivými farnosťami sa na túto vykoledovanú sumu nemôžem pozerať iba ako na číslo, je za tým oveľa viac. Dobrá novina je o evanjelizácii, o radosti, o tradícii a solidarite“ a na záver dodáva „mám veľký rešpekt pred každým koledníkom, ktorý ohlasuje radostnú zvesť a pred každou rodinou, ktorá otvára dvere svojho príbytku a prispieva do pokladničky,“ hovorí o historickom míľniku koordinátorka Dobrej noviny Anna Paľovová.

Ťažiskový projekt 23. ročníka je zameraný na podporu zdravotného strediska v Alitene na severe Etiópie, ktoré vedú sestry vincentky a Dobrá novina ho podporuje od mája 2015. Finančné prostriedky zo zbierky Dobrej noviny sú určené aj ďalšie rozvojové projekty, vytvárajúce podmienky na dôstojný život a integrálny ľudský rozvoj detí, mladých ľudí, dospelých, rodín a komunít v krajinách subsaharskej Afriky. Väčšinu roka je tento kraj veľmi suchý, plodinám sa darí iba na poliach so zavlažovaním. Mnohé rodiny chovajú ovce, kozy, hovädzí dobytok a sliepky.

Vincentky v Alitene pôsobia už od roku 1973, kedy tu založili malé zdravotné stredisko a prišli sem v čase, keď bol kraj postihnutý hladomorom a zostali tu pôsobiť až doteraz. V 90. rokoch keď Alitenu tvrdo zasiahla vojna medzi Etiópiou a Eritreou, žili sestry spolu s miestnymi obyvateľmi v utečeneckom tábore, kam sa museli z Aliteny presunúť. Alitenské zdravotné stredisko realizuje aj program Zlepšenia zdravotnej starostlivosti pre matky a deti, ktorý podporujú koledníci a darcovia Dobrej noviny od roku 2015.

„Ďakujeme veľmi pekne všetkým rodinám, ktoré koledníci Dobrej noviny navštívili aj individuálnym darcom za ich štedrosť. Vďaka ich príspevkom pomôže Dobrá novina nielen v Etiópii ale aj v Južnom Sudáne, Ugande a v Keni cez konkrétne a adresné rozvojové projekty. Spolu sme vytvorili veľké dielo a potvrdili, že Slováci sú otvorení ľudom, ktorí potrebujú pomoc, hoci sú aj geograficky veľmi vzdialení. Vážime si dobrovoľnícke nasadenie a nezištne venovaný čas našich detí, sprevádzajúcich a zodpovedných osôb, podporu ich rodín i každú formu podpory pre Dobrú novinu v jej 23. ročníku,“ uvádza na webových stránkach riaditeľ Dobrej noviny Marián Čaučík.

Na verejnú zbierku Dobrá novina je možné prispieť online na www.dobranovina.sk, kde sú aj bližšie informácie o použití prostriedkov. Verejná zbierka Dobrá novina je zapísaná v registri verejných zbierok Ministerstvom vnútra SR pod číslom 000-2017-025222 zo dňa 12. júla 2017 na všeobecne prospešný účel rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci.

-red/aktualizované/Zdroj: Dobrá novina/Foto: archív-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972