Štúrova ulica je jednou z najproblematickejších v Piešťanoch. Cyklisti sa na nej sťažujú na autá stojace na cyklopruhu v protismere. Chodci šomrú na stav chodníkov. Vlastníci na to, že ich obydlia ohrozujú stromy. Vodiči na nedostatok parkovacích miest. Projekt aj povolenia sú. Podľa nového vedenia mesta chýbajú peniaze, ktoré to minulé presunulo na iné aktivity.

Mesto Piešťany vlani obstaralo projekt rekonštrukcie ulice. Keď sa obyvatelia dozvedeli, že by malo byť vyrúbaných 15 vzrastlých stromov začali spisovať petíciu. Vtedajší primátor Miloš Tamajka na svojom facebookovom konte napísal ako reakciu na nespokojnosť obyvateľov okrem iného aj: „Predtým ako pôjde dole čo i len jeden strom z tejto ulice prebehne debata s obyvateľmi a budeme veľmi citlivo zvažovať spolu s občanmi všetky pre a proti.“ Debata nebola, peniaze minulé vedenie presunulo na iné aktivity, napríklad na rekonštrukciu Rastislavovej a po voľbách sa vedenie zmenilo.

Peniaze aktuálne nie sú

Na podnet obyvateľov, ktorým prekáža  aktuálny stav, sme oslovili hovorkyňu Mesta Piešťany Drahomíru Moretovú s otázkami ako sa nové vedenie stavia k plánovanej rekonštrukcii ulice a k projektu, ktorý pripravilo bývalé vedenie. Pýtali sme sa, či sa v danej veci koná a či sa riešia zmeny projektu, keďže aj nový primátor Peter Jančovič mal k projektu ešte ako poslanec výhrady.  Zaujímalo nás tiež, či sa zmeny a samotný projekt budú komunikovať verejnosti.

Štúrova ulica je kompletne projektovo spracovaná, má aj platné povolenia, dokonca aj verejné obstarávanie na dodávateľa prác. Problém je v tom, že finančné prostriedky určené na túto investičnú akciu boli bývalým vedením mesta presunuté na iné akcie. V súčasnosti v mestskom rozpočte na to financie nie sú, ďalšie riešenie ostáva na poslancoch MsZ. Vedenie mesta pripravuje tlačovú konferenciu k projektom, tam bude zodpovedané aj na takéto otázky,“ odpovedala D. Moretová.

V zmysle platného uznesenia MsZ z minulého roku, by Mesto Piešťany malo zverejňovať všetky projektové dokumentácie, ktoré obstará a obyvatelia by tak získali možnosť zoznámiť sa s nimi. Za minulého vedenia nedošlo k jeho plneniu. Projekty v zmysle tohto uznesenia sa nezverejňujú ani v súčasnosti. Primátora Petra Jančoviča na to upozornili novinári po rokovaní zastupiteľstva pred mesiacom, na čo reagoval, že vydá pokyn, aby došlo k plneniu.

Problém parkovania na cyklopruhu vraj polícia rieši

Sťažnosti cyklistov na Štúrovej smerujú k arogancii vodičov, ktorí bez problémov parkujú na cyklopruhu. Zväčša ide o rodičov, ktorí priviezli deti do Základnej umeleckej školy. Situácia teda nastáva predovšetkým v popoludňajších a podvečerných hodinách.

Áno vieme o tomto probléme a snažíme sa ho riešiť. V súčasnosti sme sa však zamerali na miesta, ktoré sme v minulosti riešili okrajove a miesta, na ktorých bola vykonaná zmena dopravného značenia. Založenie blokovacieho zariadenia a následné odblokovanie a zapísanie priestupku je časová práca tak na 20 minút a to nepočítam ďalšiu činnosť čiže nemôžeme byť všade. Denne dostávam niekoľko mailov a ďalších upozornení, kde všade treba riešiť dopravu, ale to neznamená, že nebudeme riešiť aj parkovanie na Štúrovej ulici,“ reagoval Marcel Mihalik náčelník mestskej polície Piešťany.

Pripravujú sa zmeny rozpočtu

Aktuálny rozpočet Mesta Piešťany schválilo v decembri minulého roka nové zastupiteľstvo. Ponechalo ho však v zásade tak, ako ho predošlé vedenie pripravilo. Samospráva pripravuje podľa našich informácií zmeny rozpočtu. Či v nich dôjde aj k tomu, aby sa riešila Štúrova ulica, by sme sa mali dozvedieť v apríli. Rovnako snáď vedenie mesta na avizovanej tlačovej konferencii zodpovie verejnosti, ako a či mieni upraviť projekt. Predošlé vedenie vyberalo v súťaži naraz dodávateľa Rastislavovej ulice aj Štúrovej ulice, ktorým sa stala firma Skanska SK. V prípade zmien v projekte je otázne, či by nemuselo dôjsť aj k novej súťaži na dodávateľa prác.

-th- Foto: -th-, -citatel-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972