Mesto Piešťany na svojej webovej stránke zverejnilo termíny akustického preskúšania sirén v okrese Piešťany v roku 2019 vrámci zabezpečenia prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva. Prvá skúška je na pláne už tento piatok 11. januára.

Testovanie sa vykonáva vždy na poludnie o 12:00 h pričom skúška elektromotorických systémov je hlasitá a a elektronické systémy sa skúšajú tichou skúškou s výnimkou mája a júna.

Akustické preskúšanie sirén mimo termínu pravidelných skúšok je možné so súhlasom  preskúšať akustickým tónom aj mimo plánovaných termínov preskúšania, v súlade s ustanovením § 5 ods. 1. vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z., napríklad v rámci objektového cvičenia, preberacích konaní novobudovaných systémov varovania, kontrolnom meraní akustického výkonu sirén
a podobne. Oprávnená právnická osoba, ktorá preskúšanie vykonáva je vždy povinná
o vykonaní skúšky vopred informovať obyvateľstvo prostredníctvom oznamovacích
prostriedkov.

Detaily o tónoch a akustických signáloch, ako i o tom čo znamenajú sa dočítate v tomto článku.

-red-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972