Kedy majú sirény preskúšanie? Pozrite si termíny, aby ste boli pripravení

Kedy majú sirény preskúšanie? Pozrite si termíny, aby ste boli pripravení

10. januára 2019 Off Od PNky.sk

Mesto Piešťany na svojej webovej stránke zverejnilo termíny akustického preskúšania sirén v okrese Piešťany v roku 2019 vrámci zabezpečenia prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva. Prvá skúška je na pláne už tento piatok 11. januára.

Testovanie sa vykonáva vždy na poludnie o 12:00 h pričom skúška elektromotorických systémov je hlasitá a a elektronické systémy sa skúšajú tichou skúškou s výnimkou mája a júna.

Akustické preskúšanie sirén mimo termínu pravidelných skúšok je možné so súhlasom  preskúšať akustickým tónom aj mimo plánovaných termínov preskúšania, v súlade s ustanovením § 5 ods. 1. vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z., napríklad v rámci objektového cvičenia, preberacích konaní novobudovaných systémov varovania, kontrolnom meraní akustického výkonu sirén
a podobne. Oprávnená právnická osoba, ktorá preskúšanie vykonáva je vždy povinná
o vykonaní skúšky vopred informovať obyvateľstvo prostredníctvom oznamovacích
prostriedkov.

Detaily o tónoch a akustických signáloch, ako i o tom čo znamenajú sa dočítate v tomto článku.

-red-