Poslanci mestského zastupiteľstva budú opäť riešiť, kde by mala stáť nová hádzanárska hala. Aktuálne sa materiál dostáva na rokovanie komisií mestského zastupiteľstva. Vlani poslanci odporučili lokalitu na Mojmírovej ulici. V rozhodovaní je opäť, pribudli však aj ďalšie možnosti. Celkovo samospráva predkladá na výber z piatich lokalít.

Slovenský hádzanársky zväz chce od štátu dotáciu na realizáciu športových hál. Mestá by sa mali na projektoch   podieľať poskytnutím vhodných pozemkov. Piešťanskí hádzanári pri plánovanej výstavbe Paralympijského centra, ktoré sa však už roky odkladá, prišli o vlastný stánok. Boli teda aktívni a snažili sa zareagovať na ponuku už vlani, pričom samospráva sa mala vyjadriť či do projektu chce ísť a na akom pozemku. Z vtedy dostupných možností vybrali poslanci lokalitu pri ZŠ Mojmírova na mieste vonkajšieho ihriska a oválu. Obyvatelia z lokality i rodičia detí sa proti tomuto zámeru postavili a spísali petíciu.

Aktuálne je pripravený zo strany radnice nový materiál. Pribudli v ňom ďalšie lokality pre možnosť výstavby haly, a taktiež bližšia špecifikácia potrebných veľkostí parcely v prípade jednohaly pre 400 divákov, alebo dvojhaly pre 800 divákov. Pôvodne sa na mestskom zastupiteľstve hovorilo, že cieľom je vybudovať malú halu s potrebnými rozmermi ihriska hlavne pre tréningové účely, kde nebude veľká kapacita hľadiska.

V ponuke je 5 lokalít

Mesto ponúka na výber päť lokalít, kde by bolo možné halu zrealizovať. Prvou je vonkajšie ihrisko pri ZŠ Mojmírova. Tu by sa zmestili obe varianty haly pre 400 i 800 divákov. Druhou lokalitou je plocha kde je momentálne bikrosová dráha na sídlisku A. Trajan pri základnej škole. Sem by rovnako vošla aj väčšia hala. Tretia možnosť je realizovať športový stánok v obytnom súbore Sever. Mesto tu má k dispozícii pozemok cca 6000 m2, ktorý sa snažilo predať avšak neúspešne. Sem by sa zmestila hala s kapacitou 400 divákov.

Štvrtou lokalitou je areál záhrady Služieb mesta Piešťany na Vrbovskej ceste. Sem by rozmerovo vošli obe varianty haly. Poslednou piatou lokalitou, kde by mohla byť hala postavená ak hádzanári dostanú prostriedky z dotácie, je tenisový areál na Hlbokej ulici. Podľa predloženého návrhu by hala v oboch variantoch mohla stáť na vstupe do areálu, vedľa pozemku, kde by malo byť Paralympijské centrum. To sa malo začať stavať podľa vyjadrenia Jána Riapoša na jar tohto roka. Zatiaľ sa však s prácami nezačalo.

O návrhoch  budú na budúci týždeň rokovať komisie mestského zastupiteľstva, následne mestská rada a definitívu budú mať poslanci. Celý predkladaný materiál nájdete tu.
-th- Mapa: www.piestany.sk

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972