Médiami už niekoľko dní rezonuje kauza podivného rozdelenia dotácií na vedu a výskum ministerstvom školstva pod gesciou ministra Petra Plavčana zo Slovenskej národnej strany. Včera televízia Markíza priniesla reportáž, podľa ktorej dotácie v sume 6,6 miliónov eur mala na výskum odpadov získať aj firma z Piešťan.

Alfa Slovakia má podľa obchodného registra sídlo na Štefánikovej ulici v Piešťanoch. Podľa prevádzkovateľov obchodu, ktorý je dnes na mieste,  tu firma reálne nesídli niekoľko rokov. V obchodnom registri má spoločnosť od svojho vzniku uvedené, že savenuje stavebným činnostiam. Vo februári 2016 si do registra nechala zapísať  aj výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied ako aj výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitárnych vied. Vo februári tohto roka si nechala firma zapísať do registra aj podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom.

Viac v reportáži TV Markíza:

-th- Zdroj: TV Markíza

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972