K štrajku sa pripojí 17 učiteľov zo základnej školy M. R. Štefánika

K štrajku sa pripojí 17 učiteľov zo základnej školy M. R. Štefánika

20. januára 2016 Off Od PNky.sk

K Iniciatíve slovenských učiteľov, ktorá sa snaží bojovať za zlepšenie podmienok v školstve, sa každým dňom pripája stále viac škôl a pedagogických pracovníkov. Ako prví v Piešťanoch sa včera 19. januára zapojili do štrajkovej pohotovosti učitelia zo Základnej školy M. R. Štefánika, kde sa z 19-tich pedagogických zamestnancov rozhodlo až 17 podporiť túto iniciatívu. Štrajk sa pritom nesnaží vyriešiť len platové podmienky učiteľov, ale aj vybavenie škôl a v neposlednom rade i systém vzdelávania pedagógov. K pohotovosti sa pridali aj školy v Sokolovciach, Moravanoch a Trebaticiach a na celom Slovensku sa k štrajku hlási už 5664 učiteľov z 306 škôl.
vajanskeho-zs

„Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, priatelia školy, dovoľujeme si Vám týmto oznámiť, že 17 z 19 pedagogických zamestnancov našej školy podporuje Iniciatívu slovenských učiteľov a dnešným dňom vstúpilo do štrajkovej pohotovosti. Učitelia dlhodobo poukazujú na nahromadené problémy v školstve, ktoré sa týkajú nielen nízkych platov pedagógov, ale aj nedostatočného materiálnotechnického vybavenia škôl a systému vzdelávania učiteľov. Žiaľ, žiadna z požiadaviek, ktoré predkladáme od roku 2012, nie je dodnes splnená. Vyhlásenie štrajkovej pohotovosti a príprava neobmedzeného štrajku je len logickým vyústením udalostí posledných mesiacov,“ informovali Roman Nedorost a Ivica Králová, ktorí sú zástupcami pedagógov v štrajkovej pohotovosti na ZŠ M.R. Štefánika.

Podľa ich vyjadrenia všetky doterajšie vlády školstvo dlhodobo ignorujú, a to bez ohľadu na to, či naša krajina prežíva hospodársky rast alebo recesiu. Súčasný stav školstva považujú za neudržateľný už teraz, a preto neveria, že v novom volebnom období sa situácia sama od seba zlepší.  „Uvedomujeme si, že prípadným štrajkom mnohým z Vás skomplikujeme život, za čo sa Vám ospravedlňujeme, no žiaľ, iný účinný spôsob neexistuje. Vážení rodičia, každodenne sa stretávame s Vašimi deťmi a snažíme sa pripravovať ich na plnohodnotný život. Dnes sa na Vás obraciame s prosbou o pochopenie a podporu, ktorú nám môžete vyjadriť osobne, mailom alebo prostredníctvom združenia rodičov školy. Veríme, že práve Vaša pomoc môže výrazne prispieť k úspešnému priebehu prípadného štrajku, a teda aj k lepšej budúcnosti našich detí,“ napísali vo vyhlásení štrajkovej pohotovosti pedagógovia.

Iniciatíva slovenských učiteľov sa neustále rozširuje na ďalšie školy pričom sa zvyšuje aj počet učiteľov, ktorí sa rozhodli pridať a poukázať na pretrvávajúce problémy v školstve. Za krátky čas sa k štrajkovej pohotovosti pridalo množstvo učiteľov a číslo registrovaných pedagógov na webovej stránke isu.sk stúpa každou minútou. O čo sa vlastne Iniciatíva slovenských učiteľov snaží pomenoval zástupca štrajkového výboru ISU Viktor Križo v liste adresovanom poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. Podstatou je poukázanie na dlhodobý nedostatok systémových zmien, ako aj akútne podfinancovanie, výsledkom čoho je odliv mnohých pedagógov do iných profesií. V týchto podmienkach už podľa ISU nie je možné vlastnými silami udržiavať vysoký štandard vzdelávania.

„Naším zámerom nie je vyhrocovať situáciu, ale hľadať spoločné riešenia. Súčasný stav vnímame ako neudržateľný a investíciu do vzdelania považujeme za najefektívnejší dlhodobý investičný stimul pre našu krajinu. Preto túto výzvu odosielame všetkým poslancom bez ohľadu na ich príslušnosť k politickým stranám,“ napísal Viktor Križo vo výzve poslancom Národnej rady Slovenskej republiky.

Pedagogickí a odborní zamestnanci školstva sú od 11. januára 2016 v štrajkovej pohotovosti, ktorá v prípade neprijatia konkrétnych a záväzných riešení vyústi do ostrého štrajku 25. januára 2016.

-lt/foto: archív/Zdroj: isu.sk-