Jubilejný rok si Trnavská arcidiecéza pripomenie konferenciou i výstavou

23. apríla 2012 Off Od

Trnavská arcidiecéza, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave a Trnavský samosprávny kraj pozývajú na odbornú konferenciu s názvom:„Cesta ku vzniku Trnavskej arcidiecézy“, ktorou si v dňoch 10. a 11. mája 2012 pripomenie Trnavská arcidiecéza dva významné medzníky svojich dejín. Vo štvrtok 10. mája sa v sále Marianum uskutoční celodenná odborná konferencia,  v piatok 11. mája bude slávnostná svätá omša o 9.30 v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave a o 11.30 sa v Galérii Trnavskej arcidiecézy uskutoční vernisáž výstavy, ktorá bude otvorená do 30. septembra 2012, každý deň okrem pondelka od 11.00 do 18.00 hod. Mediálnym partnerom konferencie je Rádio Lumen.

Po vzniku Československej republiky 29. mája 1922 bola založená Trnavská apoštolská administratúra, čím sa slovenská časť ostrihomskej arcidiecézy, predtým trnavský vikariát – čiastočne osamostatnila. Na čelo administratúry bol vymenovaný Pavol Jantausch, ktorý sa neskôr stal prvým slovenským biskupom. Dňa 30. decembra 1977 Pápež Pavol VI. bulou Qui divino na žiadosť slovenských biskupov a kňazov zriadil slovenskú cirkevnú provinciu s arcibiskupským sídlom v Trnave, povýšil Trnavskú apoštolskú administratúru na diecézu s hodnosťou metropolitného sídla a pridelil jej diecézy: Nitriansku, Banskobystrickú, Spišskú, Rožňavskú a Košickú.

Rastislav Karaba, archivár Trnavskej arcidiecézy poukazuje na historický význam Trnavskej arcidiecézy: „Hoci je Trnavská arcidiecéza pomerne mladá, kontinuitne nadviazala na viac ako 400 ročnú tradíciu Trnavy ako cirkevného centra. V rokoch 1543 – 1820 bola dočasným sídlom ostrihomských arcibiskupov, ktorí sa sem uchýlili pred tureckým nebezpečenstvom. Po ich návrate späť do Ostrihomu v Trnave sídlili generálni vikári, a to až do roku 1922, keď z Trnavského vikariátu vznikla Trnavská apoštolská administratúra, ktorej deväťdesiate výročie si pripomenieme 29. mája. Práve z nej sa o 55 rokov neskôr konštituovala Trnavská arcidiecéza. Obe výročia majú význam nielen z cirkevno-náboženského, ale aj štátotvorného a národného hľadiska.“

Pápež Ján Pavol II. bulou Pastorali quidem z 31. marca 1995 zriadil novú cirkevnú provinciu Bratislavsko-trnavskú arcidiecézu v Košiciach a z Trnavskej arcidiecézy k nej pričlenil ako sufragánne diecézy Rožňavskú a Spišskú.  Najnovšie dejiny sa uzatvárajú rozhodnutím pápeža Benedikta XVI., ktorý 14. februára 2008 rozhodol o reorganizácii diecéz na Slovensku, pričom metropolitné sídlo sa prenieslo z Trnavy do Bratislavy, kde sa vytvorila nová arcidiecéza – jej sufragánnymi diecézami sa stali Banská Bystrica, Nitra, Trnava a Žilina. Podstatné časti územia bývalej Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy pripadli do banskobystrickej, bratislavskej a nitrianskej diecézy a na Slovensku vznikla arcidiecéza Bratislava a diecéza Žilina. Trnave bol ponechaný titul arcidiecézy, no zmenil sa jej názov z Bratislavsko-trnavskej na pôvodný – Trnavské arcibiskupstvo. Pápež Benedikt XVI.  dňa 24. októbra 2008 povýšil Farský kostol sv. Mikuláša v Trnave s kaplnkou Panny Márie Trnavskej na baziliku – minor.

Pripravovaná konferencia i výstava priblížia historický vývin a formovanie Trnavskej arcidiecézy, dejinné udalosti i jej osobnosti. Na konferenciu sa môžete prihlásiť do 2. mája 2012 na emailovú adresu: beata.scipakova@abu.sk alebo telefonicky na tel. č. 033/5912123, 0948/260 276.

Text: TS