Jódové tabletky si nebrali ľudia ani štátne inštitúcie

29. novembra 2012 Off Od

Zo 40-tisíc dávok jódových profylaktík si Piešťanci doteraz prevzali iba 20 %. Záujem o ne nemali ľudia ani organizácie, ktoré sú povinné mať v ich zásobe pre svojich zamestnancov, žiakov alebo hostí. Aj na základe dopytov občanov, ktorí si ich v stanovenom termíne nestihli prevziať, začala radnica s opätovným výdajom.

„Patrím k občanom, ktorí túto akciu nezaregistrovali,“ povedala na novembrovom zastupiteľstve Hana Dubkaničová. Výdaj jódových profylaktík prebiehal od 11. októbra do 2. novembra. Mesto o ňom informovalo prostredníctvom regionálnych médií.

Každý, kto si tabletky prevziať nestihol, môže od 3. decembra prísť na mestskú políciu, kde mu ich bezplatne vydajú aj pre celú rodinu. Zároveň je tam možné odovzdať staré balenia z roku 2007.

Podľa Igora Košíka z obvodného úradu Piešťany je výdaj jódových profylaktík v našom meste už tradične slabý. „V minulých rokoch sa pohyboval okolo 50 %.“ Referent civilnej ochrany (CO) z mestského úradu Peter Stillhammer mu oponoval s tvrdením, že ani v minulosti nepresiahlo toto číslo 20 %.

REKLAMA

Na potrebu ochrany svojich zamestnancov alebo návštevníkov v prípade havárie zabúdajú najmä organizácie. Dostatočný počet dávok by mali mať v zásobe školy, úrady aj ubytovacie zariadenia. Väčšina z nich si však tabletky na mestskej polícii v októbri neprevzala. Výnimkou nie je ani Obvodný úrad (OÚ) Piešťany, do ktorého kompetencií patrí aj kontrola dodržiavania pravidiel CO.

Nové profylaktiká má iba tamojší odbor CO, ostatní zamestnanci by v prípade úniku rádioaktívnych látok zostali počas pobytu v práci bez čistého jódu, ktorý chráni štítnu žľazu pred jódom kontaminovaným.

Keďže obyvatelia Piešťan nemajú vo väčšine prípadov profylaktiká doma ani v práci, pri mimoriadnej situácii môže nastať v našom meste chaos.

Text: Martin Palkovič