Jedna labuť medzi ostatnými vyčnieva

Jedna labuť medzi ostatnými vyčnieva

4. novembra 2015 Off Od PNky.sk

Pri Kolonádovom moste ste si mohli v uplynulých dňoch medzi labuťami všimnúť jednu, ktorá je iná hneď na prvý pohľad. Labuť čierna alebo Cygnus atratus, ktorá pláva na Váhu spolu su svojimi bielymi kamarátkami, pochádza až z ďalekej Austrálie. Jej sfarbenie je takmer celé čierne, okrem bielej špičky červeného zobáka i bielych koncových pierok, ktoré sú viditeľné počas letu a vyznačuje sa tiež dlhším krkom. 

IMG_2132b_resize

Labuť čierna (Cygnus atratus) pri Kolonádovom moste

„Po prvýkrát som Labuť čiernu pozoroval 28. januára 2009 pri obci Jalšové na poli s oziminou, v spoločnosti labutí hrbozobých – /Cygnus olor/. V ten istý deň preletela na Váh ku Kolonádovému mostu a tu sa zdržala do nasledujúceho dňa. Následne odletela severným smerom. Jednalo sa o mladého /juvenilného/, dobre lietajúceho a plachého jedinca. Pravdepodobne sa išlo o odchovanú labuť, ktorá k nám priletela buď z Rakúska, Nemecka alebo Anglicka, kde sú tieto labute často chované v parkoch na jazierkach. Faunistická komisia Slovenskej ornitologickej spoločnosti Bildlife Slovensko, zaradila toto pozorovanie, ako prvé tohto druhu vo voľnej prírode na Slovensku. Labuť čierna, ktorá sa teraz nachádza medzi mostami, bola po prvý krát pozorovaná v Leopoldove – na bývalom štrkovisku – /Štrkovka/ 1. novembra okolo 11:00 h. Je to dospelý jedinec, ktorý nejaví známky plachosti a je možné sa k nemu priblížiť do vzdialenosti 4 – 5 metrov. Je zaujímavé, že Piešťany sa stali magnetom pre labute, pretože v minulosti sme tu pozorovali okrem spomenutých dvoch druhov aj Labute spevavé /Cygnus cygnus/ a Labute tundrové /Cygnus columbianus/,“ napísal nám o pozorovaní ornitológ Erich Kubica.

Labuť čierna odfotená pri prvom pozorovaní v roku 2009

Čierny šat nadobúdajú tieto labute po prvom roku života. Dospelé vtáky strácajú perie začiatkom jari. V tomto období nemôžu niekoľko dní lietať a často sa zhromažďujú na otvorených veľkých jazerách až v tisícových kŕdľoch. Tieto labute obývajú rôzne sladkovodné jazerá, rybníky a mokrade, niekedy aj zálivy a lagúny pri morskom pobreží. Patria k najprispôsobivejším vtákom. Sú mimoriadne spoločenské a čiastočne sťahovavé. Mimo obdobia hniezdenia ich možno pozorovať na ktoromkoľvek mieste v Austrálii, na Novom Zélande a v Tasmánii. Dokážu preletieť celý austrálsky kontinent  na občasné zastávky im stačia len dočasné vodné zdroje.

IMG_2139v_resize

Obdobie hniezdenia sa zhoduje s obdobím dažďov v jednotlivých častiach Austrálie. Na severovýchode Queenslandu začínajú labute hniezdiť niekedy už v priebehu februára, v západnej Austrálii až v auguste. Labuť čierna pohlavne dospieva vo veku 18 mesiacov, väčšinou však zahniezdi až v 3. ­ 4. roku. Podobne ako iné labute, aj táto labuť je striktne monogamná. Medzi samcom a samicou je silné puto, spoločne stavajú aj hniezdo a starajú sa o mláďatá. 

-lt/referaty.sk/foto: lt, Erich Kubica-