Vzdelávacie a výskumné pracovisko, ktoré má ambíciou stať sa fakultou, možno v budúcnosti nebude sídliť v Piešťanoch. Vyplýva to z informácií, ktoré mestským poslancom poskytol jeho doterajší riaditeľ Jozef Beňačka. Podľa univerzity majú študenti aj naďalej možnosť študovať v kúpeľnom meste.

institut fyzioterapie (2)

Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM v Trnave sídli v nedávno opravenej budove v centre mesta, ktorú má prenajatú za symbolickú sumu od samosprávy. Preto sa jeho bývalý riaditeľ a mestský poslanec Jozef Beňačka rozhodol o situácii informovať svojich kolegov v zastupiteľstve. 

Okrem iného uviedol uviedol, že pri doterajších procesoch akreditácie neexistovali výhrady k sídlu inštitútu. Tie sa na ministerstve zdravotníctva objavili až koncom minulého roka. Zástupcovia rezortu mali trvať na presune výučby odborných predmetov do Trnavy. Sťahovaním podmienili úspešné získanie akreditácie.

Štát platí zdravotníckym zariadeniam dve eurá za každú hodinu povinnej praxe. Inštitút má v súčasnosti asi 450 študentov, ktorí musia absolvovať až 1 500 hodín praxe. Tú doteraz vykonávali napríklad v Národnom ústave reumatických chorôb, Slovenských liečebných kúpeľoch Piešťany alebo v Nemocnici A. Wintera. Po novom to má byť vo Fakultnej nemocnici Trnava a v spoločnosti Agave s. r. o.

„Ekonomické záujmy sú začiatkom likvidácie fungujúcej vysokej školy v Piešťanoch vybudovanej za desať rokov kolektívom nadšencov. Omietol som na tom participovať a k 15. októbru som ukončil svoj pracovný pomer na inštitúte. Ďalší postup je v rukách rektora,“ povedal Jozef Beňačka.

Vedenie UCM podľa jeho slov z počiatku zastávalo stanovisko, že ústredná akreditačná komisia ministerstva školstva, ktorá dáva definitívne stanovisko, odporúčanie rezortu zravotníctdva akceptovať nemusí. V septembri však rektor Jozef Matúš bývalému riaditeľovi nariadil „presun všetkých odborných učební do Trnavy, uzatvorenie zmluvy o praktickej výučbe s Fakultnou nemocnicou Trnava a so spoločnosťou Agave s. r. o.,  zredukovanie odplatných zmlúv o praktickej výučbe so súkromnými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti v Piešťanoch.“ . Podľa Jezefa Beňačku za tým boli osobné vzťahy vedenia ministerstva zdravotníctva s týmito inštitúciami.

„K presťahovaniu odborných učební už prišlo v priebehu mesiaca október. O presťahovaní ostatných učební a administratívy zatiaľ vedenie univerzity neuvažuje,“ uviedla Katarína Nyulassyová, vedúca kancelárie rektora.

Na otázku, či sa UCM pokúšala sťahovaniu zabrániť, odpovedala: „Nemáme sa čomu brániť, vychádzame z odporúčaní exekutívy a tá koná v rámci akreditácie na základe zákonov a ostatných platných predpisov. Naši študenti budú mať naďalej možnosť študovať v Piešťanoch a najmä sa prakticky vzdelávať v tomto kúpeľnom meste, ktoré je ideálne pre ich profesijný rast a uplatniteľnosť v praxi. K tomu im pribudli odborné učebne v Trnave a možnosť vykonávať odbornú prax vo Fakultnej nemocnici v Trnave.“

Celé vystúpenie Jozefa Beňačku zaznamenala TV Karpaty. Môžete si ho pozrieť na tejto adrese.

Text a foto: Martin Palkovič

REKLAMA:

420pnky1

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972