Connect with us

Aktuality

Inšpekcia: Za mimoriadne zhoršenie vôd v Dubovej môže TAVOS. Porušil vodný zákon

Published

on

V noci zo štvrtka 20. na piatok 21. júna po silnej búrke zostala časť potoka Dubová v Piešťanoch opakovane bez života. Dostali sa doň splašky z kanalizácie, ktoré spôsobili úhyn rýb a všetkého živého závislého na kyslíku z vody. Podľa Slovenskej inšpekcie životného prostredia Trnavská vodárenská spoločnosť, ktorá kanalizáciu prevádzkuje, porušila vodný zákona a hrozí jej pokuta. Zástupcovia TAVOS sa ku konkrétnym otázkam za dva týždne nevyjadrili, kompetentní vraj čerpajú dovolenku a stanovisko poskytnú na budúci týždeň.

Situácia s úhynom rýb na potoku Dubová sa opakuje takmer pri každej väčšej búrke. Do vody sa v tom čase dostáva nielen voda z komunikácií, ale aj splašky a fekálie z domácností. Situáciu rieši aj Slovenská inšpekcia životného prostredia.

„Inšpekcii bol dňa 21.6. 2019 nahlásený úhyn rýb vo vodnom toku Dubová. Nahlasovateľ uviedol, že túto udalosť oznámil aj Policajnému zboru SR, Okresnému úradu Piešťany a SVP, š.p. OZ Piešťany. Inšpekcia po prijatí hlásenia o mimoriadnom zhoršení vôd ihneď kontaktovala aj pracovníkov Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy so sídlom v Trnave. Po príchode na miesto bola vykonaná ohliadka vodného toku Dubová, pri ktorej bolo zistené, že vodný tok je zakalený, trávnaté porasty vyskytujúce sa na priľahlých brehoch boli uľahnuté vplyvom vysokej hladiny vody v toku. Popri brehoch ako aj v toku boli spozorované uhynuté ryby. Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou so sídlom v Trnave boli odobrané vzorky rýb na zistenie príčiny úhynu rýb,“ popisuje situáciu a postup inšpekcie Brigita Pokorná, vedúca oddelenia kontroly.

TAVOS podľa inšpekcie porušil vodný zákon

„Pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd bolo zistené, že dňa 20.6.2019 o cca 20.00 h bola v meste Piešťany silná búrka. Prívalový dážď bol takej intenzity, že splaškové odpadové vody museli byť odľahčované. Na verejnej kanalizácii mesta Piešťany je vybudovaných 9 odľahčovacích objektov, z toho dva odľahčovacie objekty boli takmer zatopené. Pri odľahčovaní odpadových vôd z uvedených dvoch odľahčovacích objektov vytekala do vodného toku Dubová splašková odpadová voda s prímesou hrubých nečistôt (nečistoty, ktoré mali byť zachytené na ČOV – na hrubých a jemných hrabliciach, resp. česlách). Na základe vykonaného šetrenie mimoriadneho zhoršenia vôd inšpekcia zistila, že odpadové vody z odľahčovacích objektov do povrchového toku Dubová vypúšťala spoločnosť TAVOS, a.s., Piešťany počas trvania prívalových dažďov dňa 20.06.2019 bez právoplatného povolenia orgánu štátnej vodnej správy (príslušný okresný úrad), čím došlo k porušeniu vodného zákona,“ informovala B. Pokorná.

Podľa jej slov nedovoleným vypúšťaním odpadových vôd bez právoplatného povolenia došlo k náhlemu, nepredvídanému zhoršeniu kvality vody v toku, ktoré sa prejavilo najmä výskytom tuhých látok, zhlukmi splaškov v toku a úhynom rýb.

„Odpadové vody z odľahčovacích objektov možno vypúšťať do povrchových vôd v rámci povoleného vypúšťania odpadových vôd z verejnej kanalizácie počas trvania prívalových dažďov. Pri výstavbe a prevádzke stokovej siete však treba vykonať, s prihliadnutím na miestne pomery, opatrenia na zmiernenie nepriaznivého vplyvu vypúšťaných odpadových vôd na recipient. Uvedenú povinnosť vyplývajúcu z vodného zákona pôvodca mimoriadneho zhoršenia vôd tiež porušil. Na základe uvedeného bude inšpekcia pokračovať v konaní o uložení pokuty,“ dodala Brigita Pokorná.

-th-

Aktuality

Veľkú noc sprítomňuje pri kostole sv. Štefana aj nasvietený kríž

Published

on

By

Po scéne z Kalvárie, ktorou sa členky Materského centra Úsmev a dobrovoľníci snažili navodiť a priblížiť veľkonočnú atmosféru, pripravili aj ďalšiu symbolickú výzdobu. Pri severných dverách kostola sv. Štefana postavili nasvietený kríž symbolizujúci utrpenie i nádej Veľkej noci.

Hoci sa v posledných dňoch pandemická situácie pomaly zlepšuje, stále je otázne, či bude možné sláviť Veľkonočné sviatky počas obradov prístupných verejnosti. I preto zástupkyne Materského centra Úsmev a ďalší dobrovoľníci rozmýšľali už vopred ako pomôcť pri prežívaní sviatkov. Ich kreativita je známa, a tak i tento raz prišli so zaujímavými nápadmi.

Inštalácia scény z kalvárie pri farskom dvore už niekoľko týždňov  nabáda ľudí zastaviť sa a zamyslieť. Rodiny s deťmi ju majú ako cieľ svojej vychádzky, keď rodičia môžu deťom priblížiť, čo sa dialo počas veľkonočného trojdnia.

Kríž stojaci na Mariánskom námestí pri severných dverách kostola sv. Štefana prináša svetlo. Svetlo nádeje, že po smrti prichádza zmŕtvychvstanie a nový život. Veriaci pri ňom môžu rozjímať nad veľkonočnými udalosťami zo svojej perspektívy, ale prináša dôvod na zamyslenie i pre neveriacich.

-th-

 

Continue Reading

Aktuality

Hygienik neodporúča otvorenie piešťanských škôl a škôlok v plnom rozsahu

Published

on

By

Epidemiologická situácia v okrese Piešťany sa zlepšila, ale regionálny hygienik neodporúča otvorenie škôl a škôlok v plnom rozsahu. Prezenčnú výučbu až po veľkonočných sviatkoch avizuje aj trnavská radnica. Hlohovec s ňou začína už od pondelka 22. marca.

Ešte jeden alebo dva týždne budú školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené iba pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. V závere včerajšieho (18. 3.) rokovania mestského zastupiteľstva to povedal primátor Peter Jančovič.

Piešťanský región bude podľa COVID automatu od 22. marca zaradený medzi okresy s III. stupňom varovania (bordové), v ktorom je povolené prezenčné vyučovanie v materských školách aj na I. stupni základných škôl. Taktiež sa môžu do lavíc vrátiť deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne aj žiaci koncových ročníkov základných a stredných škôl. Rozhodnutie je na zriaďovateľoch, ktorí by sa mali riadiť stanoviskom hygienika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporúča v okrese Piešťany prevádzkovať prezenčnú výučbu od 22. marca. Pre okresy Trnava a Hlohovec je jeho stanovisko miernejšie.

Piešťanská radnica preto otvorenie škôl nateraz odkladá. „Incidencia je u nás vyššia ako v Hlohovci a v Trnave, ale situácia sa zlepšuje. Keď som sa o tom rozprával s regionálnym hygienikom, povedal, nech počkáme,“ vysvetlil primátor Peter Jančovič s tým, že by to malo trvať ešte jeden až dva týždne.

V takom prípade by sa deti vrátili do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany až po veľkonočných sviatkoch, teda 7. apríla.

O tomto termíne hovorí aj trnavská radnica s tým, že otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Mesto Hlohovec začína s prezenčnou výučbou už 22. marca.

O rovnakom dátume začiatku prezenčnej výučby študentov končiacich ročníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dohromady ich je približne 3 400. Školy sú od nich oprávnené žiadať potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní.

„V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia,“ uviedol Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca. Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl.

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Aktuality

Testovacie miesto v Kine Fontána bude otvorené aj najbližší víkend

Published

on

By

Rovnako ako počas uplynulých víkendov otvorí radnica odberné miesto v Kine Fontána aj 20. a 21. marca. Vyšetrenie na ochorenie covid-19 pomocou antigénového testu tam budú robiť na základe rezervácie. Objednať si presný termín vopred je potrebné aj v ostatných mobilných odberných miestach (MOM) fungujúcich v meste Piešťany.

Odberné miesto v Kine Fontána (Beethovenova 8) bude otvorené v sobotu a v nedeľu 20. a 21. marca od 8.00 do 20.00 h (s prestávkami pre personál v časoch 11.00 – 12.00 h a 17.00 – 18.00 h). Možnosť rezervovať si presný termín bude spustená v piatok 19. marca o 12.50 h na tejto adrese: https://services.bookio.com/mesto-piestany/widget

Termíny vo všetkých ostatných MOM fungujúcich v meste Piešťany je nutné si vopred rezervovať na korona.gov.sk. Bez nutnosti rezervácie aktuálne funguje MOM vo Vrbovom.

Hotel Granit (Kúpeľný ústav F. E. Scherera), Teplická 81, Piešťany, pondelok – sobota od 8.00 do 16.00 h

Napoleonské kúpele, Kúpeľný ostrov, Piešťany, pondelok – sobota od 10.00 do 18.00 h

Unimobunka pri OD Prior, Andreja Hlinku 46, Piešťany, pondelok – piatok od 11.30 do 15.30 h a od 16.00 do 20.00 h, sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 16.30 h

Unimobunka pri predajniach Topsport a Charvát, Ulica A. Hlinku 7053/48, Piešťany, pondelok až sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.15 do 16.15 h

Parkovisko pri poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany, pondelok – streda, piatok – nedeľa od 8.00 do 16.00 h, štvrtok od 8.00 do 18.00 h

Auto City Vrbové, Nám. J. Emanuela 310/26, 922 03 Vrbové, utorok – nedeľa od 9.00 do 12.00 a od 13:00 do 18.00 h

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk, health.gov.sk

Continue Reading

Reklama

Populárne články