Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera získala 1. miesto v súťaži Škola roka Trnavského samosprávneho kraja v kategórii stredných odborných škôl. Riaditeľovi Ladislavovi Blaškovičovi odovzdal ocenenie župan Tibor Mikuš.

[singlepic id=49325 w= h= float=center]

Riaditeľ HAĽW Ladislav Blaškovič spolu so žiakmi počas slávnostného stretnutia klubu absolventov Hotelovej akadémie

Výsledky vyhlásili 13. decembra na SOŠ obchodu a služieb v Trnave. Diplomy za aktívnu účasť si prevzali aj zástupcovia Gymnázia Pierra de Coubertina, SOŠ záhradníckej a SPŠ elektrotechnickej z Piešťan.

Riaditeľov všetkých stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti župy oboznámil Timor Mikuš s novými výzvami z operačných programov na rok 2014, s plnením príjmov a čerpaním výdavkov za uplynulý rok a s rozpočtom na budúci rok. Dostali tiež bližšie informácie o zavedení elektronickej schránky.

Na záver vyhlásili výsledky 3. ročníka súťaže Škola roka. Medzi gymnáziami zvíťazili Športové gymnázium s VJM Dunajská Streda, Športové gymnázium Jozefa Herdu Trnava a Gymnázium Ján Hollého Trnava. Diplomy za aktívnu účasť dostali Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany, Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové, Gymnázium Ladislava Novomeského Senica, Gymnázium F. V. Sasinka Skalica.

Medzi strednými školami bola najlepšia hotelová akadémia Ľ. Wintera, za ňou skončili SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava a SOŠ Senica. Diplomami boli ocenené SOŠ rozvoja vidieka s VJM D. Streda, SOŠ Hlohovec, SOŠ záhradnícka Piešťany, SPŠ elektrotechnická Piešťany a Stredná zdravotnícka škola Skalica.

Zdroj: Tlačová správa TTSK

REKLAMA

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972