Prišlo to, čoho sa piešťanskí plavci obávali. Hotel Sorea sa od 1. februára rozhodol uzavrieť 25 m bazén, ktorý je jediný, kde môžu trénovať počas zimy. Na rokovaní s primátorom mesta to tento týždeň potvrdil Peter Pokorný, riaditeľ Jednotného majetkového fondu, pod ktorý patrí spoločnosť Sorea prevádzkujúca hotel Sĺňava. 

IMG_6026_resize[1]

Pre vážnu situáciu sa zástupcovia piešťanských plavcov a vodnopólistov stretli s vedením mesta a niekoľkými poslancami už pred Vianocami. Keďže vedenie hotela Sorea už na jeseň avizovalo, že hľadá prípadného nájomcu bazéna, plavci sami zvažovali, že by sa podujali na tento krok. Tesne pred vianočnými sviatkami, ale požiadali vedenie mesta, aby sa prevádzky bazéna ujalo Mesto Piešťany. Primátor Miloš Tamajka sa mal stretnúť s majiteľmi hotela a riešiť možnosti uskutočnenia tohto kroku.

Stretnutie s riaditeľom JMF Petrom Pokorným sa uskutočnilo v utorok 12. januára. Na ňom odznela požiadavka majiteľa bazéna na nájom vo výške 50000 eur ročne a úhradu prevádzkových nákladov. Rovnako aj informácia, že hotel by mal od 1.6.2016 prejsť do nájmu pre Adeli Medical Center. Mesto Piešťany je však v rozpočtovom provizóriu a nemôže aktuálne uzavrieť zmluvný nájomný vzťah. Rovnako sú na tom Služby mesta Piešťany, ktoré by ako prevádzkovateľ prichádzali do úvahy.

Jediným riešením tak je, aby sa prevádzky ujal iný subjekt. Po dohode zainteresovaných strán by ním malo byť občianske združenie Bazén Martina, ktoré vzniklo v roku 2002 a jeho úlohou bola výstavba a prevádzka krytého bazéna v Piešťanoch. Jeho členmi sú aktuálne Mesto Piešťany, Športový plavecký klub Kúpele Piešťany a Klub vodného póla Piešťany. Toto občianske združenie by malo uzavrieť nájomný vzťah s vlastníkom na nadchádzajúce štyri mesiace, pričom pomôcť s prevádzkou by malo finančne aj Mesto Piešťany po schválení rozpočtu.

Najneskôr od júna by bude v prevádzke aj vonkajší bazén na kúpalisku Eva, pričom sa zvažujú ďalšie možnosti riešenia otázky plávania v meste. Momentálne rovnako prebiehajú rokovania o zmluvných podmienkach s potenciálnym investorom do nového krytého bazéna vedľa futbalového štadiónu.

-th-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972