Hotel Signál ubytuje sociálne slabšie rodiny

Hotel Signál ubytuje sociálne slabšie rodiny

10. decembra 2015 Off Od PNky.sk

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pripravilo v štátnych zariadeniach projekt rekreačných pobytov zadarmo pre sociálne slabšie rodiny a tiež záujmové a športové združenia. Medzi hotely, ktoré sa zapojili do programu patrí aj hotel Signál v Piešťanoch, v ktorom sa počas prvého termínu ubytovali mladí cyklisti i hokejbalisti. Ministerstvo vyhradilo kapacitu približne 12- tisíc prenocovaní a okrem izby majú rodiny zabezpečenú aj plnú penziu, pričom na vlastné náklady si musia zabezpečiť len dopravu. Hlavnou podmienkou pre možnosť vycestovať je to, aby čistý mesačný príjem posudzovanej domácnosti nepresiahol 1,5 násobok životného minima, teda sumu 297 eur.

pobyty signál

„Stačí, ak si rodina stiahne z webového sídla MV SR žiadosť o pobyt, prípadne si ju vyžiada na obecnom/mestskom úrade, okresnom úrade alebo na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Je možné vybrať si ľubovoľné zariadenie a termín, ktorý im vyhovuje. Vyplnené a podpísané žiadosti sa zasielajú na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého bydliska. Príslušné rekreačné zariadenie bude kontaktovať rodiny, ktorým bol bezplatný poukaz pridelený. V prípade, že počet žiadostí na daný termín presiahne kapacitné možnosti rekreačného zariadenia, výber rekreantov bude uskutočnený žrebovaním,“ uvádza v tlačovej správe Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Medzi zariadenia, kde budú môcť sociálne slabšie rodiny vycestovať patria okrem hotela Signál Piešťany aj Smrekovec na Donovaloch, Bystrá v Liptovskom Jáne, Krupina v Tepličkách, Družba v Bardejovských kúpeľoch a Kremenec v Tatranskej Lomnici. V prvom termíne v stredisku Signál Piešťany si pod vedením svojich trénerov športové sústredenie odkrútilo už 8 mladých cyklistov a 24 malých hokejbalistov. Ministerstvo eviduje množstvo ďalších žiadostí od športových klubov, centier voľného času či folklórnych súborov na termíny, ktoré sú vyhradené pre túto etapu pobytov až do marca budúceho roka.

Podmienkou pridelenia bezplatného poukazu je čistý príjem posudzovanej domácnosti za predchádzajúci kalendárny mesiac, ktorý nepresahuje 1,5 násobok životného minima. Druhou podmienkou je, že každé školopovinné dieťa žijúce v domácnosti žiadateľa si musí riadne plniť školskú dochádzku, aj keby na rekreačný pobyt nebolo prihlásené.

-lt/tlačová správa: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky/foto: facebook-