Našu redakciu kontaktovala čitateľka, ktorá sa sťažovala na hluk umývacej linky pre autá na čerpacej stanici Slovnaft na Bratislavskej ulici. Podľa našich zistení vstup zostáva naozaj dosť často otvorený a zvuk umývania je počuť bytovkách na sídliskách Adam Trajan i Juh. Pri veľkej frekvencii používania naozaj môže obyvateľov okolia obťažovať. Podľa vyjadrenia zástupcu spoločnosti Slovnaft nesú za otvorenie priestoru umývacej linky zodpovednosť zákazníci, ktorí môžu bránu ponechať otvorenú. 

„Umývacia linka na čerpacej stanici je primárne nastavená tak, že vchodová brána sa po spustení umývacieho programu automaticky zatvorí. Avšak v prípade, ak zákazník vstúpi alebo vloží ruku pred senzor, brána sa otvorí a ostane otvorená počas celej doby umývania. Zákazníci tak občas robia, aby na svoje vozidla počas umývania videli. Tomuto nedokážeme vždy zabrániť, ale budeme našich zákazníkov prostredníctvom obsluhy informovať, aby dodržiavali prevádzkové pokyny umývacej linky,“ uviedol za spoločnosť Slovnaft Ladislav Procházka.

Čitateľka poukazuje na to, že vchodová brána zostáva otvorená takmer vždy a zvuk mechanizmov slúžiacich na čistenie áut sa šíri do okolia. Kritické sú podľa nej hlavne posledné dve minúty umývania, kedy je hluk najprenikavejší. 

-lt/Zdroj: čitateľka, Slovnaft/Foto: lt-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972