Námestie sv. Michala je mnohými Hlohovčanmi vnímané ako najvýznamnejší verejný priestor v centre mesta. Pravidelne sa tu koná napríklad Michalský jarmok a ďalšie podujatia. Na jeho obnovu mesto po prvýkrát v histórii vyhlásilo architektonickú súťaž. Tomuto rozhodnutiu okrem iného predchádzal zber informácií od obyvateľov. Úpravy majú priestor zatraktívniť, podporiť význam historickej centrálnej architektúry, doplniť zeleň či vytvoriť miesto pre kultúrne a športové aktivity.

Ako uvádza v tlačovej správe hovorkyňa radnice Zuzana Hrinková Siebenstichová súčasný stav námestia nie je lichotivý, čo potvrdil aj rozhovory s verejnosťou z posledných rokov. „Aby sa opäť stal pýchou mesta, zaslúži si kvalitnú obnovu. Z toho dôvodu bola dnes (v piatok 12. júna – pozn. red.) mestom Hlohovec, po dlhých prípravách, vyhlásená vôbec prvá architektonická súťaž v histórii Hlohovca na návrh novej podoby Námestia sv. Michala.“

Zadanie pre účastníkov pripravil odbor stratégie v spolupráci s ďalšími odbormi mestského úradu, aktérmi podujatí z Námestia sv. Michala a externými odborníkmi. „Veľký dôraz bol kladený aj na nápady obyvateľov mesta. Verejnosť bola prvýkrát zapojená do participácie a zberu informácií už v roku 2016.

V nasledujúcich rokoch prebehli ďalšie participácie formou dotazníkových prieskumov na Michalskom jarmoku a osobných rozhovorov. V priebehu roka 2019 boli všetky informácie od verejnosti analyzované a zapracované do finálneho zadania pre obnovu Námestia sv. Michala,“ uvádza hovorkyňa.

Najviac rezonovali témy bezpečnosti chodcov, nedostatok zelene, veľké parkovacie plochy a chýbajúca historická pamäť miesta. Úpravy majú podporiť význam historickej centrálnej architektúry (kostol, kaplnka), prinavrátiť plochy verejných priestorov peším i cyklistom a vytvoriť atraktívny pobytový priestor. Súčasťou zadania je aj zmiernenie dopadov klimatických zmien, s čím súvisí obnova a doplnenie zelene a povrchov s možnosťou vsakovania dažďovej vody. Nebude chýbať ani vytvorenie priestoru pre podujatia či iné aktivity, vodný prvok, nový mobiliár a ďalšie novinky.

Adam Lukačovič, architekt, spracovateľ zadania a externý spolupracovník odboru stratégie na Mestskom úrade v Hlohovci objasňuje, o čo pri architektonickej súťaži pôjde a jej postup: „Je to forma verejného obstarávania, kedy víťazí ponuka s najlepším návrhom, a nie iba s najnižšou cenovou ponukou na vypracovanie projektovej dokumentácie. Súťažiaci budú v tomto prípade architekti, ktorí budú anonymne predkladať svoje návrhy, vypracované podľa zadania.“ Zadanie je pre účastníkov súťaže návrhov záväzné len v konkrétnom rozsahu, aby zostal dostatočný priestor na kreatívne riešenia.

Mesto si vybralo formu dvojkolovej súťaže. V prvom kole bude z odovzdaných návrhov vybraných tri až päť uchádzačov. V druhom dopracujú vybraní uchádzači svoje návrhy aj s pripomienkami. Na konci porota vyberie víťazný návrh, ktorý sa stane budúcim dodávateľom projektovej dokumentácie pre obnovu Námestia sv. Michala. Posudzovať budú jej členovia aspekty kvalitného návrhu, od urbanistickej, architektonickej, krajinárskej, až po technickú stránku riešenia.

„Odborná porota bude zložená prevažne z architektov z praxe, ale budú prizvaní aj odborníci na pamiatky, dopravu či zeleň,“ dopĺňa Lukačovič. Finálneho víťaza spozná verejnosť do konca roka.  Všetky vybrané návrhy budú po ukončení súťaže vystavené priamo na Námestí sv. Michala. „Ak pôjde všetko podľa plánu, tak po príprave projektových dokumentácií a vybavení všetkých potrebných povolení, môžeme začiatok stavebných prác očakávať v roku 2022. V medzičase bude mesto v spolupráci s Mestským kultúrnym centrom pripravovať aktivity a podujatia pre verejnosť, ktoré budú mať za cieľ ukázať budúce fungovanie námestia pre ľudí,“ uzatvára hovorkyňa.

Kompletné podmienky súťaže nájdu záujemcovia na stránke www.hlohovec.sk/architektonicke-sutaze.html.

Zdroj a foto: Tlačová správa, FB Mesto Hlohovec

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972