Mesto Hlohovec začína s prípravou budúcoročného rozpočtu. Námety, čo treba zlepšiť v jednotlivých oblastiach života pomocou participácie na rozpočte, môžu jeho obyvatelia podať aj prostredníctvom portálu www.ideasity.sk, ktorý založila a prevádzkuje piešťanská nezisková organizácia ProPolis.

Projekt IdeaSiTy – Nápady pre mesto, do ktorého sa Hlohovec zapojil v septembri 2015 dáva obyvateľom príležitosť prispieť svojimi námetmi na zlepšenie v jednotlivých oblastiach života v meste. O nápadoch rozhoduje v prvom kole verejnosť – hlasovaním. Najlepšie hodnotené nápady, s reálnym odhadom nákladov na realizáciu, budú zaradené do rozpočtu mesta.

Obyvatelia sa pre vložením námetov zaregistrujú na www.hlohovec.ideasity.sk, kde môžu pridať svoj návrh do 30. septembra 2016, alebo hlasovať za už vložený. Projekt predstavil ProPolis v minulom roku aj na našom portáli: IdeaSiTy chce vtiahnuť ľudí do života mesta.

V Piešťanoch zatiaľ aktuálne nefunguje, Hlohovčania už do svojej sekcie vložili deväť námetov ako nové detské ihrisko, cyklopruh, dočasné využitie fontány, ale aj zákaz reklamy na majetku mesta, či odkúpenie chátrajúcej budovy v centre, oprava zámockej brány, vysadenie zelene alebo redizajn webovej stránky mesta.

hlohovec2Podľa pravidiel projektu Nápady pre mesto, pokiaľ budú niektoré z nich mimoriadne finančne náročné (napr. vyššie ako ročné kapitálové výdavky mesta), budú ich, ako aj ostatné, posudzovať v príslušnom procese predstavitelia mesta a rozhodovať o prípadnom zabezpečení mimoriadnych zdrojov pre daný nápad.

Ďalším dôležitým predpokladom je tiež ich súlad s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta. Nápady, ktoré sa nebudú realizovať, zostávajú až do rozhodnutia ich predkladateľa (registrovaného užívateľa) stále prístupné na stránke.

Zdroj: Tlačová správa Mesto Hlohovec, www.ideasity.sk

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972