Hlavný kontrolór mesta Piešťany Martin Svorad pôsobí na tomto poste od konca februára 2017. Jeho plat je určený zákonom, pričom mestské zastupiteľstvo mu môže schváliť mesačnú odmenu do výšky 30 percent.  Na septembrové MsZ predložil poslanec Jozef Drahovský návrh na schválenie odmeny vo výške 20 percent.

Podľa materiálu poslanca Drahovského, kontrolór vykonáva kontroly v zmysle schváleného plánu, na základe schválených uznesení, ale aj kontroly, o ktoré požiada primátor. Vykonáva tiež kontroly plnenia uznesení, ktoré predošlý kontrolór nevykonával. Cieľom poslanca podľa jeho vyjadrenia je odmeniť výsledky práce Martina Svorada vzhľadom na náročnosť, rozsah a kvalitu vykonanej práce.

Plat kontrolóra je určený zákonom a odvíja sa od priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve. Pre rok 2018 je 2137 eur.  Pri schválení odmeny 20 percent sa zvýši o 427,4 eura. Niektorým poslancom sa zdala táto suma vysoká. Andrej Klapica navrhoval 10 percent, pričom tiež kladne hodnotil prácu hlavného kontrolóra, ale v kontexte miezd pracovníkov samosprávy sa mu 20-percentné navýšenie zdalo vysoké. 

Na rokovaní pri schvaľovaní tohto bodu bolo prítomných už len 12 z 21 poslancov. Na schválenie návrhu tak stačilo sedem hlasov a presne toľko zástupcov občanov hlasovalo za  20 percentné zvýšenie platu kontrolóra (Mgr. Jozef Drahovský, Ing. Eliška Gocká, Mgr. Michal Hynek, Ing. Matúš Kromholc, Mgr. Ján Krupa, MUDr. Marián Urbánek, Martin Valo).

Na zvýšený plat bude mať po prvý raz nárok za mesiac október 2018.

Mesačnú odmenu vo výške 10 percent navrhovali poslanci hneď pri zvolení kontrolóra do funkcie. Vtedy z 20-tich prítomných za tento návrh hlasovalo 8 poslancov, čiže nebol schválený a kontrolór tak odmenu doteraz nepoberal.

-th- Foto: -vv-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972