Connect with us

Aktuality

Hlasujte za projekty piešťanských škôlok v programe Budúcnosť sú deti

Published

on

Hlasovaním na stránke 1. ročníka grantového programu Budúcnosť sú deti, ktoré vyhlásil NANO4LIFE spolu s predajňami EXIsport, môžete podporiť jeden z troch projektov, ktoré do programu prihlásili niektoré piešťanské materské školy. Na základe výsledkov hlasovania z grantu rozdelia sumu dvetisíc eur nasledovne – víťaz dostane tisícku, projekt s druhým najväčším počtom hlasov 600 eur a tretí štyri stovky.

skolkariPrimárne sú tieto peniaze určené na podporu činnosti pre deti a mládež – napríklad na výstavbu detského ihriska, aktivity pre materské školy, základné umelecké školy a základné školy a aktivity občianskych združení pre podporu voľného času detí a mládeže. Z Piešťan sa o grant a vaše hlasy uchádzajú tieto subjekty: Materská škola na Ružovej, Materská škola na A. Dubčeka a Materská škola Valová pre elokované pracovisko na Detvianskej. Možnosť hlasovania potrvá do 30. decembra a jedným klikom na stránku môžete podporiť tieto vybrané projekty:

Netradičné športové aktivity v MŠ

Grant Budúcnosť sú deti 2015

Materská škola Ružová 2 Piešťany
Jozefská 14, 921 01 Piešťany

Miesto realizácie projektu: MŠ Ružová 2

Ciele projektu:
Využívať pohyb ako prostriedok upevňovania zdravia a podpory správneho psychosomatického a psychomotorického vývinu detí predškolského veku.

Hlavné aktivity a ich prínos:
Uskutočňovaním tanečnej predprípravy a tanečného pohybu motivovať deti k osvojovaniu si nových pohybových zručností, ktoré sú predpokladom pre ich ďalší motorický vývin.

skolkaŠťastné deti

Grant Budúcnosť sú deti 2015

Materská škola Valová 40, Piešťany
Valová 40, 921 01 Piešťany

Miesto realizácie projektu: elokované pracovisko MŠ Detvianska 46, Piešťany

Ciele projektu:
V prostredí štyridsať ročnej školskej záhrady elokovaného pracoviska MŠ na Detvianskej ulici v Piešťanoch boli umiestnené pôvodné preliezky, pieskovisko a hojdačky, ktoré bolo nevyhnutné pre ich zlý technický stav demontovať a natrvalo odstrániť. Materská škola však nemá dostatok finančných prostriedkov na zakúpenie a doplnenie potrebných hracích prvkov. Deti však potrebujú takéto hracie zariadenia, pretože prostredníctvom nich stimulujú svoje fyzické zdatnosti, pričom si vytvárajú priateľské vzťahy a učia sa zvládať záťažové situácie, odbúravajú stres a prekonávajú strach. Učia sa medzi sebou spolupracovať aj v rámci vrstovníckych skupín. V tomto areáli sa nachádza aj detské dopravné ihrisko, ktoré využívajú deti predškolského a mladšieho školského veku celého mesta Piešťany počas školského roka. Doplnením nových hracích prvkov v školskej záhrade vytvoríme multifunkčný areál v zdravom prírodnom prostredí školskej záhrady, v ktorom budú deti využívať svoj čas plnohodnotne, prelínaním viacerých výchovných zložiek a foriem výchovy. Cieľom projektu je: Vytvoriť pre deti prostredie, v ktorom sa budú cítiť šťastné. Zamerať edukáciu na zdravý fyzický a psychosomatický vývoj detí predškolského a mladšieho školského veku, zvýšením pohybovej aktivity, fyzickej zdatnosti a imunity detí. Posilniť medziľudské a priateľské vzťahy medzi deťmi rôzneho veku. Prepojiť tri výchovné zložky – environmentálnu výchovu, dopravnú výchovu a telesnú výchovu, ktoré materská škola realizuje prostredníctvom svojich projektov: „Škôlkar záhradníkom“, „Sebaisté dieťa v doprave“ a „Šťastné deti“ zamerané na deti predškolského a mladšieho školského veku mesta Piešťany.

Hlavné aktivity a ich prínos:
1. Areál školskej záhrady je počas školského roka využívaný deťmi materských a základných škôl 1. stupňa mesta Piešťany počas praktických ukážok na detskom dopravnom ihrisku, ktoré sa nám podarilo v školskom roku 2014/2015 vybudovať a bude sa na ňom organizovať už druhý ročník dopravnej súťaže „Predškoláčik-dopraváčik“ pre všetky deti materských škôl mesta Piešťany. Súťaže sa zúčastňujú deti všetkých materských škôl mesta Piešťany a v areáli chýbajú hracie zariadenia typu: veža, šmýkačka, strieška v tvare ihlanu, kovové bariéry usadené do kovového rámu, bariéry, šikmý sieťový výlez, počítadlo, kresliaca tabuľa, chodník odvahy, trojhrazda a hojdačka na pružine. Dopravné ihrisko je využívané na priamu edukáciu v oblasti dopravnej výchovy aj deťmi 1. stupňa ZŠ mesta Piešťany.
2. Areál je celoročne využívaný počas pobytov detí MŠ vonku, počas priamych edukácií. Počas prestávok medzi činnosťami chýbajú v areáli vyššie uvedené hracie zariadenia detského ihriska. Prostredníctvom nich deti získavajú prvotné základy komunikačných kompetencií, kompetencií učiť sa, riešiť problémy, tvorivo a kriticky myslieť, sociálnych, personálnych, občianskych a pracovných kompetencií. Majú tiež možnosť naučiť sa, príp. zlepšiť svoje fyzické zdatnosti aj prostredníctvom športovo-pohybových hier, pričom si vytvárajú priateľské vzťahy a učia sa zvládať záťažové situácie, odbúravajú stres a prekonávajú strach. Učia sa medzi sebou spolupracovať v rámci vrstovníckych skupín.
3. MŠ organizuje počas školského roka „Deň rodiny“, ktorého sa zúčastňujú rodičia s deťmi, spolu súťažia na vopred vytvorených stanovištiach a aj z tohto dôvodu potrebujeme doplniť v areáli hracie prvky.

IMG_1761_resizeČervená, zelená

Grant Budúcnosť sú deti 2015

Materská škola Ružová 2
Ružová 2, 921 01 Piešťany

Miesto realizácie projektu: MŠ A. Dubčeka 11, 921 01 Piešťany

Ciele projektu:
Oboznamovanie sa detí s dopravnou výchovou v rannom detstve.

Hlavné aktivity a ich prínos:
Viesť deti k dodržiavaniu a uplatňovaniu základných pravidiel bezpečnosti na cestnej premávke. Význam signalizácie na semafóre, pohotovo a správne vedieť reagovať na svetelné signály a to všetko so zreteľom na bezpečnosť detí.

Hlasujúci si vyberie podľa názvu projekt na webstránke www.buducnostsudeti.sk a zahlasuje zaň. Po hlasovaní získa projekt 1 bod. Po zakúpení výrobku NANO4LIFE v predajniach EXISport a zaslaní kópie účtovného dokladu získa projekt 5 hlasov za každý produkt NANO4LIFE na účtovnom doklade. Zasielať kópiu účtovného dokladu (stačí fotografia z mobilného telefónu) môžete emailom na buducnost@nano4life.sk alebo na korešpondenčnú adresu: NANO4LIFE, Cesta na Hohenau 1, 908 71 Moravský Svätý Ján. Je potrebné uviesť názov projektu, ktorému budú hlasy pridelené. Uzávierka hlasovania bude 30.12. 2015 o 12:00h. Podporené budú tri projekty s najväčším počtom hlasov: sčítané hlasy LIKE + hlasy za účtovné doklady z výrobkov NANO4LIFE z predajní EXIsport. Svoje projekty mohli prihlásiť žiadatelia do konca októbra. Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 1. januára 2016 a do 30. mája musia žiadatelia predložiť vyúčtovanie nákladov podporených projektov.

-red- Zdroj: buducnostsudeti.sk, foto: archív PNky, L. Turňa

Aktuality

Veľkú noc sprítomňuje pri kostole sv. Štefana aj nasvietený kríž

Published

on

By

Po scéne z Kalvárie, ktorou sa členky Materského centra Úsmev a dobrovoľníci snažili navodiť a priblížiť veľkonočnú atmosféru, pripravili aj ďalšiu symbolickú výzdobu. Pri severných dverách kostola sv. Štefana postavili nasvietený kríž symbolizujúci utrpenie i nádej Veľkej noci.

Hoci sa v posledných dňoch pandemická situácie pomaly zlepšuje, stále je otázne, či bude možné sláviť Veľkonočné sviatky počas obradov prístupných verejnosti. I preto zástupkyne Materského centra Úsmev a ďalší dobrovoľníci rozmýšľali už vopred ako pomôcť pri prežívaní sviatkov. Ich kreativita je známa, a tak i tento raz prišli so zaujímavými nápadmi.

Inštalácia scény z kalvárie pri farskom dvore už niekoľko týždňov  nabáda ľudí zastaviť sa a zamyslieť. Rodiny s deťmi ju majú ako cieľ svojej vychádzky, keď rodičia môžu deťom priblížiť, čo sa dialo počas veľkonočného trojdnia.

Kríž stojaci na Mariánskom námestí pri severných dverách kostola sv. Štefana prináša svetlo. Svetlo nádeje, že po smrti prichádza zmŕtvychvstanie a nový život. Veriaci pri ňom môžu rozjímať nad veľkonočnými udalosťami zo svojej perspektívy, ale prináša dôvod na zamyslenie i pre neveriacich.

-th-

 

Continue Reading

Aktuality

Hygienik neodporúča otvorenie piešťanských škôl a škôlok v plnom rozsahu

Published

on

By

Epidemiologická situácia v okrese Piešťany sa zlepšila, ale regionálny hygienik neodporúča otvorenie škôl a škôlok v plnom rozsahu. Prezenčnú výučbu až po veľkonočných sviatkoch avizuje aj trnavská radnica. Hlohovec s ňou začína už od pondelka 22. marca.

Ešte jeden alebo dva týždne budú školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené iba pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. V závere včerajšieho (18. 3.) rokovania mestského zastupiteľstva to povedal primátor Peter Jančovič.

Piešťanský región bude podľa COVID automatu od 22. marca zaradený medzi okresy s III. stupňom varovania (bordové), v ktorom je povolené prezenčné vyučovanie v materských školách aj na I. stupni základných škôl. Taktiež sa môžu do lavíc vrátiť deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne aj žiaci koncových ročníkov základných a stredných škôl. Rozhodnutie je na zriaďovateľoch, ktorí by sa mali riadiť stanoviskom hygienika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporúča v okrese Piešťany prevádzkovať prezenčnú výučbu od 22. marca. Pre okresy Trnava a Hlohovec je jeho stanovisko miernejšie.

Piešťanská radnica preto otvorenie škôl nateraz odkladá. „Incidencia je u nás vyššia ako v Hlohovci a v Trnave, ale situácia sa zlepšuje. Keď som sa o tom rozprával s regionálnym hygienikom, povedal, nech počkáme,“ vysvetlil primátor Peter Jančovič s tým, že by to malo trvať ešte jeden až dva týždne.

V takom prípade by sa deti vrátili do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany až po veľkonočných sviatkoch, teda 7. apríla.

O tomto termíne hovorí aj trnavská radnica s tým, že otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Mesto Hlohovec začína s prezenčnou výučbou už 22. marca.

O rovnakom dátume začiatku prezenčnej výučby študentov končiacich ročníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dohromady ich je približne 3 400. Školy sú od nich oprávnené žiadať potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní.

„V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia,“ uviedol Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca. Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl.

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Aktuality

Testovacie miesto v Kine Fontána bude otvorené aj najbližší víkend

Published

on

By

Rovnako ako počas uplynulých víkendov otvorí radnica odberné miesto v Kine Fontána aj 20. a 21. marca. Vyšetrenie na ochorenie covid-19 pomocou antigénového testu tam budú robiť na základe rezervácie. Objednať si presný termín vopred je potrebné aj v ostatných mobilných odberných miestach (MOM) fungujúcich v meste Piešťany.

Odberné miesto v Kine Fontána (Beethovenova 8) bude otvorené v sobotu a v nedeľu 20. a 21. marca od 8.00 do 20.00 h (s prestávkami pre personál v časoch 11.00 – 12.00 h a 17.00 – 18.00 h). Možnosť rezervovať si presný termín bude spustená v piatok 19. marca o 12.50 h na tejto adrese: https://services.bookio.com/mesto-piestany/widget

Termíny vo všetkých ostatných MOM fungujúcich v meste Piešťany je nutné si vopred rezervovať na korona.gov.sk. Bez nutnosti rezervácie aktuálne funguje MOM vo Vrbovom.

Hotel Granit (Kúpeľný ústav F. E. Scherera), Teplická 81, Piešťany, pondelok – sobota od 8.00 do 16.00 h

Napoleonské kúpele, Kúpeľný ostrov, Piešťany, pondelok – sobota od 10.00 do 18.00 h

Unimobunka pri OD Prior, Andreja Hlinku 46, Piešťany, pondelok – piatok od 11.30 do 15.30 h a od 16.00 do 20.00 h, sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 16.30 h

Unimobunka pri predajniach Topsport a Charvát, Ulica A. Hlinku 7053/48, Piešťany, pondelok až sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.15 do 16.15 h

Parkovisko pri poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany, pondelok – streda, piatok – nedeľa od 8.00 do 16.00 h, štvrtok od 8.00 do 18.00 h

Auto City Vrbové, Nám. J. Emanuela 310/26, 922 03 Vrbové, utorok – nedeľa od 9.00 do 12.00 a od 13:00 do 18.00 h

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk, health.gov.sk

Continue Reading

Reklama

Populárne články