Mesto Piešťany zverejnilo 1. mája na svojich webových stránkach zoznam projektov Participatívneho rozpočtu 2017, ktoré prešli posúdením pracovnej skupiny. Do „Úľa projektov“ sa dostali na základe splnenia podmienok 3 projekty v kategórii do 2000 eur a štyri projekty v sume do 5000 eur. Aktuálne je možné o predložených projektoch diskutovať na webových stránkach a tiež hlasovať o tom, ktoré z nich majú byť realizované. Medzi možnosťami je napríklad vonkajší stôl na stolný tenis, doplnenie dopravného značenia v meste, exteriérový fitpark, doriešenie parkovania na Brezovej ulici a ďalšie prospešné nápady.

Participatívny rozpočet ponúkol tento rok obyvateľom Piešťan a mestskej časti Kocurice možnosť rozhodnúť o využití celkovej sumy 20 000 eur. Tá mala byť rozdelená medzi najmenej päť „malých“ projektov do 2 000 eur a najmenej dva „veľké“ projekty v celkovej sume do 5 000 eur. Návrhov, o ktorých je aktuálne možné viesť diskusiu a podporiť ich hlasovaním na stránkach radnice, je dohromady sedem, pričom v prvej kategórii sa do „Úľa projektov“ dostali len tri projekty. O sumu do 5000 eur zabojujú naopak až štyri zaujímavé nápady na zveľadenie mesta. Ak vám nie je ľahostajné využitie prostriedkov participatívneho rozpočtu, o jednotlivých návrhoch sa môžete dočítať viac na stránkach mesta. O úspešnosti projektov môžete rozhodnúť prostredníctvom hlasovania.

Projekty do 2 000 Eur

1.Stolnotenisový stôl sídlisko Bodona
2.Zrkadlo Vrbovská križovatka Mliekarenská, osadenie dopravných zrkadiel v križovatkách ulíc: Staničná, Javorinská a Partizánska a výmenu nevyhovujúceho(príliš malého) dopravného zrkadla na križovatke Mudroňova- Vrbovská cesta
3.Doriešenia parkovania pred obytným domom 2873 na Brezovej ulici

Projekty do 5 000 Eur

1. Certifikovaný exteriérový fitpark na ZŠ F. E. Scherera Piešťany2. Výmena okien v priestoroch Materského centra Úsmev3. Športujem rád, pohyb je môj kamarát4. Viacgeneračná oddychová zóna Lipová

-red/Zdroj, foto a grafika: Mesto Piešťany-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972