Tento rok si pracovníci Domu umenia užívajú divadelné prázdniny ako sa ovorí na „malte“. Počas uplynulého týždňa zmizli z hľadiska všetky sedačky, odstraňujú sa koberce, je vybrúsené pódium, z ktorého sa olupovala farba a v najbližších dňoch bude komplet natreté. Pracovníci čistili rampy s osvetľovacou technikou i mohutné látkové opony. Ešte predtým však dôkladne zabezpečili proti prachu novú premietaciu plochu zabalením do igelitového obalu, rovnako ako píšťaly zrekonštruovaného organu a ďalšie dôležité súčasti technického vybavenia sály.

dom umenia 01

Hľadisko Domu umenia pred koncertom 7. júla 2015

dom umenia 05

Hľadisko Domu umenia 17. júla 2015

Teraz už nastúpila firma zabezpečujúca výmenu divadelných sedadiel. Šesťstotridsať sedadiel bolo pôvodných, čiže sa používalo 35 sezón. Napriek snahe personálu udržať ich v čo najlepšom stave, vek jednoducho spraví svoje a výmena už bola nutná. Do súťaže na dodávateľa nových sedadiel sa prihlásili štyria záujemcovia. Predpokladaná cena zákazky bola 144-tisíc eur. Víťazom sa stala spoločnosť Gemex Slovakia z Liptovského Mikuláša, ktorá má výmenu zrealizovať za 100 060 eur. Súčasťou zákazky je aj následný výkon servisu vymenených divadelných sedadiel počas doby trvania záruky.

Nové sedadlá budú rovnako ako pôvodné červenej farby, avšak mali by mať lepšiu ergonómiu. V celej sále sa vymieňajú pri rekonštrukcii aj koberce a nový bude i akustický obklad v zadnej časti sály.

V Dome umenia, ktorý vedie riaditeľka Edita Bjeloševičová, je to po prechode pod Umelecký súbor Lúčnica v tomto roku už tretia významná investícia do skvalitnenia zariadenia. Vo februári tohto roka bol nainštalovaný nový digitálny 2D projektor spolu s kvalitným plátnom s rozmermi 6 krát 14 m a máji prešiel generálnou rekonštrukciou aj jedinečný organ. Tento hudobný nástroj bol v Dome umenia nainštalovaný v roku 1981, keď iniciátorom tejto myšlienky bol profesor Ferdinand Klinda.

dom umenia 03 dom umenia 04

-th- Foto: Marcel Budka

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972