Vrak lode je už dlhšie obdobie súčasťou koloritu trávnatej plochy pri ceste vedľa piešťanskej Lodenice. Správca pozemku momentálne hľadá jeho vlastníka.

Domáci i hostia sa pozastavujú nad tým, prečo rozpadávajúca sa loď kazí dojem v rekreačnej oblasti. Centrum účelových zariadení, ktoré pozemok Ministerstva vnútra Slovenskej republiky spravuje, po podnete požiadalo Mesto Piešťany o zverejnenie oznamu na úradných tabuliach. Hľadá  ním vlastníka a vyzýva ho na odstránenie vraku z pozemku.

Detaily a kontakt nájde majiteľ tu.

-th-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972