Hľadá sa majiteľ vraku lode

Hľadá sa majiteľ vraku lode

18. júna 2019 Off Od PNky.sk

Vrak lode je už dlhšie obdobie súčasťou koloritu trávnatej plochy pri ceste vedľa piešťanskej Lodenice. Správca pozemku momentálne hľadá jeho vlastníka.

Domáci i hostia sa pozastavujú nad tým, prečo rozpadávajúca sa loď kazí dojem v rekreačnej oblasti. Centrum účelových zariadení, ktoré pozemok Ministerstva vnútra Slovenskej republiky spravuje, po podnete požiadalo Mesto Piešťany o zverejnenie oznamu na úradných tabuliach. Hľadá  ním vlastníka a vyzýva ho na odstránenie vraku z pozemku.

Detaily a kontakt nájde majiteľ tu.

-th-