Kolónia havranov, ktorá už niekoľko rokov znepríjemňuje život obyvateľom sídliska Andreja Hlinku najmä hlasným krákaním v skorých ranných hodinách, by mala dostať iný domov. Podľa stanoviska odborníkov sa mesto pokúsi, vytvoriť im nové podmienky na hniezdenie v inej lokalite, napríklad pri Váhu. Ministerstvo životného prostredia už na odstránenie zákonom chránených hniezd tohto vtáka udelilo výnimku.

Ako nás informoval piešťanský ornitológ Erich Kubica, zákon havrany chráni najmä preto, lebo ich hniezdiská neskôr na výchovu potomkov využívajú aj rôzne druhy dravých vtákov. Na sídlisku však nie je takáto ochrana až tak nevyhnutná. „V predmetnej veci Ministerstvo životného prostredia SR vydalo rozhodnutie 11. augusta 2015. Toto rozhodnutie bolo doručené mestu Piešťany a v súčasnosti ministerstvo čaká na doručenie návratky od druhého účastníka konania, ktorým je SOS/Birdlife Slovensko,“ uviedol hovorca Michal Cákoci z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Rozhodnutie preto ešte nenadobudlo právoplatnosť. Ministerstvo ním podľa hovorcu povolilo výnimku zo zákazov podľa zákona o ochrane prírody na odstraňovanie hniezd a poškodzovanie alebo ničenie miesta rozmnožovania alebo miesta odpočinku havrana čierneho v meste Piešťany, medzi bytovými domami na ul. A. Hlinku.

IMG_5413Podľa ochranárov by však mesto po zhodení hniezd malo vytvoriť vtákom lepšie podmienky na hniezdenie v inej lokalite. Ako ale uviedol zoológ Viliam Vongrej zo správy Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty, nie je isté, či sa vtáky aj po odstránení hniezdísk nevrátia. „Havrany v posledných rokoch čoraz častejšie vyhľadávajú na hniezdenie mestskú zeleň,“ uvádza. Podľa neho je príčinou najmä to, že v meste nemajú prirodzených nepriateľov, nemôžu ich ohrozovať ani napríklad poľovníci, preto sa tu cítia bezpečnejšie ako na poli. Nemyslí si, že by havrany primárne vyhľadávali sídlisko kvôli potrave. Naopak, podľa neho si radšej zaletia na nejaké blízku roľu. „Oni aj v meste nazbierajú  nejakú potravu, ale celá kolónia sa v meste neuživí. Preto sa kŕmia hlavne na poliach. Iná situácia je v zime, keď sa havrany zdržujú často v mestách aj kvôli potrave, ale tu sa jedná o jedince z Ruska a Pobaltia, ktoré u nás zimujú. „Naše“ hniezdiace havrany na zimu odlietajú skôr do západnej Európy. Túto problematiku by ale bolo treba riešiť komplexnejšie,“ vysvetľuje.

Havrany hniezdia v kolóniách a majú radi vzrastlé široko rozkonárené stromy, preto zhodiť hniezda nestačí, mesto by malo aj stromy orezať a suché konáre po zemi, ktoré slúžia vtákom na budovanie hniezd, presunúť do inej lokality. Ako vhodnú navrhli odborníci napríklad Lido alebo iné miesto pri Váhu.

Problematikou sa bude zaoberať i Komisia pre životné prostredie pri Mestskom zastupiteľstva na svojom najbližšom zasadnutí v utorok 8. septembra.Zasadnutie komisie je verejné.

-ad-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972