V noci zo soboty 25. na 26. augusta sa v obci Banka uskutočnilo 11. kolo Západoslovenskej hasičskej ligy. Súťaž, ktorej sa zúčastnilo spolu 28 ligových aj neligových tímov, pripravil Dobrovoľný hasičský zbor Lúka v spolupráci s obcou Banka.

Nočná hasičská súťaž bola súčasťou podujatia Rozlúčka s letom. Pretekanie v takmer absolútnej tme komplikoval hasičom dážď. Spomedzi ženských tímov boli najrýchlejšie dobrovoľné hasičky zo Sládkovičova s časom 17,36 sekúnd na ľavom prúde a 17,07 sekúnd na pravom prúde. Najrýchlejším mužským tímom bol Dobrovoľný hasičský zbor Pavlice s časom 13,81 sekúnd na ľavom prúde a 13,27 sekúnd na pravom prúde. Najlepšie tímy si odniesli pohár hasičov Lúka nad Váhom a starostky obce Banka.

Pozrite si fotoreportáž z celého dňa:

Bananský hlásnik

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972