Hasiči riešili už desiatky požiarov v prírodnom prostredí. Nezakladajte v ňom ohne!

Hasiči riešili už desiatky požiarov v prírodnom prostredí. Nezakladajte v ňom ohne!

1. mája 2020 Off Od PNky.sk

Momentálne je v Trnavskom i Trenčianskom kraji vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, keď je zakázané zakladať oheň v lesnom prostredí. Napriek tomu museli hasiči, spadajúci pod Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, zasahovať už takmer pri päťdesiatich požiaroch v prírodnom prostredí. Aby im zabránili, vykonávajú preventívnu monitorovaciu a hliadkovaciu činnosť.

„Hasiči v Trenčianskom kraji sa pri vykonávaní monitorovacej a hliadkovacej činnosti zameriavajú predovšetkým na kontrolu lesných pozemkov, na vypaľovanie porastov a zakladanie ohnísk v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, resp. fajčenie a používanie otvoreného plameňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,“ informovalo KR HaZZ v Trenčíne.

Kontroly hasiči vykonali v lokalitách Horná Poruba, Zliechov, Červený Kameň, Bolešov, Bošáca, Turá Lúka, Stará Lehota, Zlatníky, Uhrovské Podhradie, Pružina, Lysá pod Makytou, Veľké Kršteňany, Brodzany, Valašská Belá, Malinová, ale aj na horskom prechode Kľak.

„Počas vyhláseného času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru zasahovali hasiči v Trenčianskom kraji celkom pri 46 požiaroch v prírodnom prostredí. Z toho za posledných 7 dní to bolo až 13-krát,“ informovali predstavitelia hasičov.

Pri kontrolách bolo za porušenie predpisov o ochrane pred požiarmi hasičmi uložených celkom päť sankcií v celkovej výške 220 eur.

-red- Zdroj: TS KR HaZZ v Trenčíne  Foto: HaZZ