V piatok 27. októbra si mohli záujemcovia o štúdium na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch prezrieť priestory školy. Okrem bežných tried počas vyučovania navštívili aj biologické, chemické a fyzikálne laboratórium. V sprievode žiakov školy si návštevníci mohli pozrieť aj modernú športovú halu či zbierku školských časopisov. Deň otvorených dverí na štátnom gymnáziu spestrila výstava historických počítačov Romana Ondrejku, ktorá zahŕňala okrem počítačov značky IBM aj československé a dokonca dva piešťanské výrobky.

-vv-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972