Do výberového konania boli prihlásení dvaja uchádzači. Riaditeľkou sa stane Miroslava Hanková, dlhoročná pedagogička so špecializáciou na slovenský jazyk a angličtinu.

luknarPrácu bývalého riaditeľa Ivana Luknára ocenil aj minister školstva Dušan Čaplovič

Výberové konanie sa uskutočnilo 14. mája. Podľa zákona je výberovou komisiou rada školy, v ktorej sú zastúpení žiaci, pedagógovia aj rodičia. Zriaďovateľ, ktorým je v tomto prípade Trnavský samosprávny kraj (TTSK), musí vybraného kandidáta akceptovať.

„Na základe výsledkov výberového konania, ktoré sa uskutočnilo dňa 14.mája bola výberovou komisiou navrhnutá Mgr. Miroslava Hanková do funkcie riaditeľky Gymnázia Pierra de Coubertina,“ informoval hovorca TTSK Patri Velšic.

Z funkcie riaditeľa gymnázia odstúpil pred krátkym časom Ivan Luknár, ktorý na škole pôsobil 42 rokov. Okrem iného bol iniciátorom vybudovania novej športovej haly a zaslúžil sa o to, aby škola niesla meno zakladateľa moderného olympizmu.

„Rád sa sem budem vracať, aby som bol nápomocný pri zabezpečovaní desiateho fóra škôl Pierra de Coubertina, prípadne pri inej príležitosti,“ povedal počas svojej rozlúčky Ivan Luknár.

Piešťanské gymnázium dlhodobo patrí medzi najlepšie na Slovensku. Na základe rozhodnutia ministerstva školstva bolo zaradené do siete stredných škôl s bilingválnym štúdiom v angličtine. Od školského roka 2015/16 bude jedna trieda v ročníku získavať informácie v humanitných i prírodovedných predmetoch v cudzom jazyku.

(red)

cityfest_2014-copy

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972