Uplynulo 60 rokov od ich maturity. Gymnazisti z Piešťan, ktorí spolu drali lavice v rokoch 1955 až 1958, sú síce roztrúsení doslova po celom svete, ale využili krásnu jeseň a dali si zraz doma v Piešťanoch.

„Mali sme fantastického triedneho profesora Dr. Gašpara Sedláka. Bol ako na druhý otec, ktorý nám pripäl zelene stužky a kládol nám na srdce – Práca duševná i telesná nech je našou každodennou potrebou, lebo kto sa naučil pracovať umom i rukami vie si vážiť každú prácu a ctiť každého pracujúceho človeka. Ten dokáže prekonávať ľahšie prekážky a vzájomne si pomáhať. DIXI ET VÓS AMICI, ESTÓTE FACTÓRES VERDI. Dopovedal som a Vy priatelia premeňte moje slová v skutky.  Týmito slovami ukončil vtedy svoj príhovor
Toto všetko sme aj poctivo dodržali. Pri písomkách sme si pomáhali, šuškali, opisovali, hádzali papiere a ťaháky,“ spomína Mária Hundáková.

„I keď sme boli trieda v tej dobe politicky vysoko závadná, všetci 39 sme zmaturovali a dokonca dve tretiny s vyznamenaním. Dvadsaťsedem z nás ukončilo úspešne vysokú školu a 8 nadstavbové štúdium. Po maturite sme sa poctivo borili so životom pri duševnej i fyzickej práci. Poctivo sme sa borili. Pokiaľ viem, nikto z nás nebol v base ani doma ani v zahraničí. Dodržali sme odkaz. S vďakou spomíname na našich pánov profesorov, ktorí do nás trpezlivo vtĺkali nutné vedomosti i napriek nášmu nezáujmu a nefalšovanému odporu. Nakoniec sa nám to všetko zišlo. Učenie i všetky čertoviny, čo sme povyvádzali. A čestne sme prežili až do dnes čoho výsledkom je toto naše stretnutie. Prišli všetci čo
mohli z domu i s cudziny. Vidno že sme boli dobrá banda huncútov,“ dodáva M. Hundáková.

Mnohí zo študentov tejto triedy zastávali vysoké riadiace, vedecké a akademické posty doma i v zahraničí, čo je tiež dôkazom kvalitnej práce piešťanských pedagógov. Medzi úspešných absolventov z roku 1958 patrí napríklad významný archeológ Alexander Ruttkay, či Ivan Vrana venujúci sa informačným systémom, ale aj lekárka Mária Hundáková, ktorá pôsobila úspešne v slovenských kúpeľoch i v zahraničí.

-red-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972