Nemecký profesor je garantom Fakulty cestovného ruchu Goethe Uni

18. júla 2013 Off Od

Piešťany navštívil uznávaný profesor Raphael Breidenbach z Nemecka. Jeho prvé kroky viedli na Fakultu cestovného ruchu Piešťany Vysokej školy Goethe Uni Bratislava. 

[singlepic id=45303 w=320 h=240 float=left]„Profesor Breidenbach je zárukou kvalitnej výučby s know-how založeným na medzinárodných odborných skúsenostiach,“ vyhlásila Daniela Gloss, tajomníčka Fakulty cestovného ruchu Goethe Uni.

Vzácny hosť povedal, že tradícia kúpeľného mesta a fakulta cestovného ruchu sa veľmi dobre k sebe hodia. Cestovný ruch je medzinárodné odvetvie, a preto musí mať takáto fakulta dôsledné medzinárodné zameranie. To sa prejaví v obsahu štúdia a v spolupráci so zahraničnými vysokými školami a hotelovými reťazcami.

„Usilujeme sa o integráciu praxe do študijných programov. Ich obsah vychádza z požiadaviek hotelovej praxe. Ďalší vývoj fakulty závisí od komunikácie a spolupráce v oblasti cestovného ruchu. Disponujeme modernými vyučovacími metódami ako je napr. e-learning,“ konštatoval profesor Breidenbach, ktorý je garantom fakulty, odborníkom v oblasti ekonómie cestovného ruchu a voľného času, v manažmente podujatí, vo wellness a zdravotnej turistike.

Okrem toho je členom niekoľkých vedeckých rád, venuje sa výskumu v mnohých oblastiach, napr. v oblasti integrovaných konceptov regionálneho vývoja, trvalo udržateľného cestovného ruchu a podobne. Zároveň pôsobí ako poradca nemeckej vlády a člen Komisie pre trvalo udržateľný rozvoj OSN v New Yorku a vedúci viacerých odborných projektov.

[singlepic id=43611 w=520 h=340 float=center]

(pr)