V piatok 4. mája uplynie 99. rokov, čo zahynul generál Milan Rastislav Štefánik. V predvečer tohto dňa vo štvrtok 3. mája sa uskutoční Regionálna spomienková slávnosť pri tejto príležitosti a pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR. Celoslovenská spomienková slávnosť je naplánovaná na sobotu 5. mája. Podujatia sa budú konať na mohyle Bradlo, v Brezovej pod Bradlom a Košariskách.

Program

3. 5. 2018 | 16.00 hod.
Košariská

– vernisáž výstavy Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik, evanjelický kostol v Košariskách
– slávnostné služby Božie, evanjelický kostol v Košariskách
– slávnostný akt kladenia vencov a kytíc, rodný dom M. R. Štefánika
– fakľový pochod historickou cestou na Bradlo, rodný dom M. R. Štefánika

3. 5. 2018 | 19.30 hod.
Mohyla gen. M. R. Štefánika na Bradle

– slávnostný akt kladenia vencov
– hymna SR
– slávnostné príhovory
– hymnická pieseň / Mužský cirkevný spevokol ECAV Brezová pod Bradlom
– slávnostné zapálenie vatier

5. 5. 2018 | 14.00 hod.
Mohyla gen. M. R. Štefánika na Bradle

– prelet leteckej techniky
– slávnostný akt kladenia vencov
– hymna SR / Vojenská hudba Ozbrojených síl SR
– báseň / František Kovár
– príhovory hostí
– pieseň / Danubius Octet Singers
– duchovné slovo / ECAV
– pieseň / Danubius Octet Singers

5. 5. 2018 | 15.30 hod.
Námestie gen. M. R. Štefánika, Brezová pod Bradlom

– folklórny súbor Brezová
– ženský zbor Slováckého krúžku Charvatčané, Břeclav
– Ústřední hudba Armády České republiky

-inf-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972