Connect with us

Aktuality

Garáže v parku nebudú, o zeleni na kúpalisku rozhodne investor

Published

on

Posledné rokovanie poslancov vo štvrtok 2. júla sa venovalo okrem iného pripomienkam ku zmenám územného plánu. O Malej Vrbine sme písali hneď po rokovaní. Ďalšími navrhovanými zmenami boli napríklad výstavba garáži na území Teplického parku, úprava textu v prípade železničky či obmedzenie výstavby na pripravovanom kúpalisku. 

Poslanci napríklad prerokovávali nesúhlas zástupcu cirkvi k projektom garáži v lokalite Teplického parku, ktorý sa nachádza na mieste bývalého cintorína za gymnáziom. Jozef Beňačka (nezávislý) apeloval na to, že priestory na parkovanie sú v okolí veľmi obmedzené a upozornil, že skratka PG v návrhu uznesenia neznamená podzemné garáže, ale parkovacie, takže nedôjde k narušeniu ostatkov. Pamiatkári však v lokalite aj kvôli vzrastlým stromom zasa neodporúčajú garáže nad zemou. Poslanci nakoniec väčšinou hlasov akceptovali pripomienku a garáže v parku neodsúhlasili.

Priestor dostali aj zmeny ohľadom železničky Piešťany – Vrbové, kde mesto navrhlo zmenu textu vedenia cyklistickej cestičky a slovo „pozdĺž“ upraviť na „po“ nevyužívanej železničnej trati Piešťany – Vrbové. Napriek návrhu Tomáš Hudcoviča, aby úrad najskôr spracoval overovaciu štúdiu možnosti vedenia cyklotrasy súbežne s koľajiskom v prípade preklasifikovania trate na špeciálnu dráhu, ktorý poslanci odobrili, nakoniec zastupiteľstvo schválilo aj mestom navrhovanú úpravu. Do územného plánu sa tak dostane možnosť vedenia cyklotrasy po telese železničky. 

cyklista kroj zeleznica

Pripomienka, aby budúci investor pri výstavbe kúpaliska zachoval minimálne 20 % plochy pre zeleň, zastupiteľstvom neprešla – za hlasovalo len osem poslancov, ostatní nechali voľnú ruku projektantom.

Návrh projektu termálneho parku pri polikilinike

Návrh projektu termálneho parku pri polikilinike

Poslanci teda prijali k všetkým prerokovávaným zmenám celkové uznesenie, v ktorom uložili mestu spracovať analýzu nákladov na odkúpenie, resp. nájom pozemkov v lokalite Malá vrbina a Heinola s vyčíslením nákladov na údržbu Službami mesta Piešťany, ďalej dostalo mesto úlohu rokovať s vlastníkmi o možnosti kúpy alebo nájmu pozemkov v predmetných lokalitách,  spracovať časový plán postupného odkúpenia pozemkov s návrhom finančného krytia tohto zámeru a zabezpečiť spracovanie PD – štúdie využiteľnosti, ktorá špecifikuje prírodné hodnoty a využitie lokality Malá vrbina a Heinola vo väzbe na okolité územie. Pripomienku na zachovanie lokality Malá vrbina v pôvodnom funkčnom využití plôch, t. j. ako „plochy verejnej zelene„ akceptovali, rovnako ako pripomienky na zachovanie lokality Heinola – Sihoť v pôvodnom funkčnom využití plôch, čiže ako „plochy ekostabilizačnej zelene“. Súhlasili tiež so zachovaním lokality Vážsky ostrov v pôvodnom funkčnom využití plôch, teda ako „plochy prírodnej zóny s hlavnou rekreačnou funkciou“.  

Vážsky ostrov

Vážsky ostrov

Zastupiteľstvo ďalej schválilo spracovanie overovacej štúdie možnosti vedenia cyklotrasy Piešťany – Vrbové súbežne s koľajiskom, v prípade preklasifikovania trate na špeciálnu dráhu, ako aj návrh zrušiť znenie „pozdĺž telesa železničnej trate“ v Genereli dopravy v súvislosti s cyklotrasou Piešťany – Vrbové. Zároveň schválili návrh upresniť v textovej časti ZaD ÚPN 10/2011 vedenie trasy „cyklistickej cestičky Vrbové -Piešťany“ po nevyužívanej železničnej trati Piešťany – Vrbové.

Členovia mestského parlamentu tiež súhlasili s akceptovaním pripomienky na zrušenie situovania parkovacích garáži v lokalite Teplického parku.

Pripomienku na doplnenie regulácie pre plochy Z6 – plochy občianskej vybavenosti, a to zachovať pri budúcej zastaviteľnosti plôch Z6 min. 20% plochy pre zeleň v lokalite pri poliklinike neakceptovali pomerom hlasov deväť ku osem. 

-red-,foto: archív PNky

Continue Reading

Aktuality

Veľkú noc sprítomňuje pri kostole sv. Štefana aj nasvietený kríž

Published

on

By

Po scéne z Kalvárie, ktorou sa členky Materského centra Úsmev a dobrovoľníci snažili navodiť a priblížiť veľkonočnú atmosféru, pripravili aj ďalšiu symbolickú výzdobu. Pri severných dverách kostola sv. Štefana postavili nasvietený kríž symbolizujúci utrpenie i nádej Veľkej noci.

Hoci sa v posledných dňoch pandemická situácie pomaly zlepšuje, stále je otázne, či bude možné sláviť Veľkonočné sviatky počas obradov prístupných verejnosti. I preto zástupkyne Materského centra Úsmev a ďalší dobrovoľníci rozmýšľali už vopred ako pomôcť pri prežívaní sviatkov. Ich kreativita je známa, a tak i tento raz prišli so zaujímavými nápadmi.

Inštalácia scény z kalvárie pri farskom dvore už niekoľko týždňov  nabáda ľudí zastaviť sa a zamyslieť. Rodiny s deťmi ju majú ako cieľ svojej vychádzky, keď rodičia môžu deťom priblížiť, čo sa dialo počas veľkonočného trojdnia.

Kríž stojaci na Mariánskom námestí pri severných dverách kostola sv. Štefana prináša svetlo. Svetlo nádeje, že po smrti prichádza zmŕtvychvstanie a nový život. Veriaci pri ňom môžu rozjímať nad veľkonočnými udalosťami zo svojej perspektívy, ale prináša dôvod na zamyslenie i pre neveriacich.

-th-

 

Continue Reading

Aktuality

Hygienik neodporúča otvorenie piešťanských škôl a škôlok v plnom rozsahu

Published

on

By

Epidemiologická situácia v okrese Piešťany sa zlepšila, ale regionálny hygienik neodporúča otvorenie škôl a škôlok v plnom rozsahu. Prezenčnú výučbu až po veľkonočných sviatkoch avizuje aj trnavská radnica. Hlohovec s ňou začína už od pondelka 22. marca.

Ešte jeden alebo dva týždne budú školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené iba pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. V závere včerajšieho (18. 3.) rokovania mestského zastupiteľstva to povedal primátor Peter Jančovič.

Piešťanský región bude podľa COVID automatu od 22. marca zaradený medzi okresy s III. stupňom varovania (bordové), v ktorom je povolené prezenčné vyučovanie v materských školách aj na I. stupni základných škôl. Taktiež sa môžu do lavíc vrátiť deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne aj žiaci koncových ročníkov základných a stredných škôl. Rozhodnutie je na zriaďovateľoch, ktorí by sa mali riadiť stanoviskom hygienika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporúča v okrese Piešťany prevádzkovať prezenčnú výučbu od 22. marca. Pre okresy Trnava a Hlohovec je jeho stanovisko miernejšie.

Piešťanská radnica preto otvorenie škôl nateraz odkladá. „Incidencia je u nás vyššia ako v Hlohovci a v Trnave, ale situácia sa zlepšuje. Keď som sa o tom rozprával s regionálnym hygienikom, povedal, nech počkáme,“ vysvetlil primátor Peter Jančovič s tým, že by to malo trvať ešte jeden až dva týždne.

V takom prípade by sa deti vrátili do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany až po veľkonočných sviatkoch, teda 7. apríla.

O tomto termíne hovorí aj trnavská radnica s tým, že otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Mesto Hlohovec začína s prezenčnou výučbou už 22. marca.

O rovnakom dátume začiatku prezenčnej výučby študentov končiacich ročníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dohromady ich je približne 3 400. Školy sú od nich oprávnené žiadať potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní.

„V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia,“ uviedol Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca. Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl.

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Aktuality

Testovacie miesto v Kine Fontána bude otvorené aj najbližší víkend

Published

on

By

Rovnako ako počas uplynulých víkendov otvorí radnica odberné miesto v Kine Fontána aj 20. a 21. marca. Vyšetrenie na ochorenie covid-19 pomocou antigénového testu tam budú robiť na základe rezervácie. Objednať si presný termín vopred je potrebné aj v ostatných mobilných odberných miestach (MOM) fungujúcich v meste Piešťany.

Odberné miesto v Kine Fontána (Beethovenova 8) bude otvorené v sobotu a v nedeľu 20. a 21. marca od 8.00 do 20.00 h (s prestávkami pre personál v časoch 11.00 – 12.00 h a 17.00 – 18.00 h). Možnosť rezervovať si presný termín bude spustená v piatok 19. marca o 12.50 h na tejto adrese: https://services.bookio.com/mesto-piestany/widget

Termíny vo všetkých ostatných MOM fungujúcich v meste Piešťany je nutné si vopred rezervovať na korona.gov.sk. Bez nutnosti rezervácie aktuálne funguje MOM vo Vrbovom.

Hotel Granit (Kúpeľný ústav F. E. Scherera), Teplická 81, Piešťany, pondelok – sobota od 8.00 do 16.00 h

Napoleonské kúpele, Kúpeľný ostrov, Piešťany, pondelok – sobota od 10.00 do 18.00 h

Unimobunka pri OD Prior, Andreja Hlinku 46, Piešťany, pondelok – piatok od 11.30 do 15.30 h a od 16.00 do 20.00 h, sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 16.30 h

Unimobunka pri predajniach Topsport a Charvát, Ulica A. Hlinku 7053/48, Piešťany, pondelok až sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.15 do 16.15 h

Parkovisko pri poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany, pondelok – streda, piatok – nedeľa od 8.00 do 16.00 h, štvrtok od 8.00 do 18.00 h

Auto City Vrbové, Nám. J. Emanuela 310/26, 922 03 Vrbové, utorok – nedeľa od 9.00 do 12.00 a od 13:00 do 18.00 h

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk, health.gov.sk

Continue Reading

Reklama

Populárne články