Rekonštrukcia osvetlenia, ktorá prebiehala počas uplynulých týždňov vo viacerých častiach mesta pomaly speje ku svojmu záveru. Obyvatelia mesta ale už teraz upozorňujú na viacero nedostatkov, ktoré po nej zostali. Medzi ich popismi na portáli Odkaz pre starostu figurujú napríklad nezmyselne vyrezané časti chodníkov, zlé vyspádovanie nového asfaltu,  malá funkčnosť lámp umiestnených do korún stromov, prepadávajúca sa zem po výkopoch a v neposlednom rade rozkopané trávnaté plochy.

54fc0a2098110

Práce na osadení nového osvetlenia síce neskončili, ale niektoré chodníky a trávnaté plochy nimi značne utrpeli. Veľké kusy chýbajúceho povrchu chodníkov vidieť najmä na ulici Andreja Hlinku a Staničnej okolo vymenených stĺpov. Parčík medzi domami na Royovej stratil veľkú časť zelene.  Dodávateľ je podľa zmluvy povinný uviesť rozkopávky do pôvodného stavu, nebude sa však jednať o komplexnú rekonštrukciu chodníkov, ale len preasfaltovanie vyrezaných častí. Mesto Piešťany by nedostatky malo riešiť pri preberacom konaní a situáciu budeme ešte sledovať.

Text a foto:-lt-, ilustr. foto: www.odkazprestarostu.sk/piestany

 

 

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972