Vo februári vedenie Mesta Piešťany informovalo o pláne sprístupniť fontánu pred bývalým hotelom Slovan verejnosti do Otvorenia letnej kúpeľnej sezóny. To sa uskutoční prvý júnový týždeň. Situácia je teraz iná. Fontánu do tohto termínu verejnosti nesprístupnia. Taký je oficiálny záver pracovného stretnutia k tejto téme.

Fontána pred bývalým hotelom Slovan

Pracovné stretnutie medzi zástupcami Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany, Mestom Piešťany a Službami mesta Piešťany sa uskutočnilo 10. apríla. O poskytnutie informácií o výsledku rokovania sme požiadali samosprávu, odpoveď sme však nedostali.

Aktuálne stanovisko poskytla za Služby mesta Piešťany riaditeľka Hana Dupkaničová. „Vzhľadom k majetkovoprávnym otázkam a podmienkam ochrany pamiatok bude vedenie mesta Piešťany rokovať s novým vedením SLK Piešťany a.s. Za súčasných podmienok nie je možné (v časovom rámci do OLKS) demontovanie ochranného oplotenia pozemku, odkrytie fontány, zakonzervovaných balustrád a sprevádzkovanie parčíku. Priestor, ktorý bol desiatky rokov bez adekvátnej starostlivosti a údržby, si vyžaduje nemalé finančné prostriedky na znovu sprevádzkovanie. Ide nie len o podmienky bezpečnosti, ale aj o podmienky zachovania pamiatok v ňom sa nachádzajúcich,“ informovala.

-th- 

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972