Connect with us

Aktuality

Film Kto je ďalší? môže podľa odborníčky navádzať na samovraždu. Premieta sa aj piešťanským deťom

Published

on

Film Kto je ďalší? je podľa autorov najnavštevovanejším školským filmom na Slovensku za posledných viac ako 20 rokov, má veľký úspech a sú naň pozitívne reakcie. Ozvali sa však i viacerí odborníci upozorňujúci na riziká, ktoré snímka šírená ako predstavenie pre školy prináša. Tí bijú na poplach a neodporúčajú exponovať maloletých divákov tomuto filmovému dielu. Podľa jedného z názorov film môže navádzať diváka na samovražedné správanie a posilňovať uňho tieto myšlienky. Piešťanmi zhodou okolností otriasol pokus mladej ženy o samovraždu v piatok 15. novembra. Film pred pár dňami videli aj miestni školáci, ďalší naň majú ísť v pondelok 18. novembra. Podľa našich informácií udalosť z piatka nesúvisí so zhliadnutím filmu. Viacerí odborníci však upozorňujú, že po návšteve filmu treba s mladými ďalej pracovať.

Foto: Bontonfilm.sk

Podľa vyjadrenia autorov film za desať týždňov od premiéry videlo 50-tisíc divákov. „Z toho 18-tisíc najmä rodičov a 32-tisíc študentov počas školských projekcií. Objednávky stále prichádzajú a ďalších 10-tisíc školákov ho uvidí do konca roka. Spolu 42-tisíc žiakov, to je dvakrát plný Národný futbalový štadión v Bratislave,“ cituje oficiálna stránka filmu Petra Nováka z filmovej distribučnej spoločnosti Bontonfim. Film tvoria tri samostatné polhodinové príbehy o ľuďoch, ktorých internet priviedol na hranicu života a smrti, pričom sú inšpirované skutočnými udalosťami zo Slovenska, Ruska a Kanady.

„Naším zámerom bolo vytvoriť divácky atraktívny film, ktorý by zároveň mal aj preventívno-vzdelávacie ciele. Slovenka Aless z poviedky kyberšikanovanie bola sama roky šikanovaná, Ukrajinec Vitalij (Oleg) a Rusi Vadim a Angela sú najznámejší rooftopperi na svete a Celeste Buckingham, ktorá je autorkou soundtracku, otvára témy
sexuálneho zneužívania detí. Spoločným menovateľom príbehov je internet a jeho negatívny vplyv na život detí a dospievajúcej mládeže. Témy sme vybrali podľa závažnosti jednotlivých online ohrození. Vek hlavných postáv sme vybrali tak, aby sa každá cieľová skupina mladých ľudí mohla v príbehoch nájsť (predpubertálny, pubertálny a postpubertálny vek). To isté platí pre rod (pohlavie), ktoré sú rovnomerne rozdelené, ale zároveň korešpondujú s reálnymi schémami online ohrození. Obrazová forma jednotlivých príbehov je odlišná, pestrá a zaujímavá. Každý príbeh má zámerne aj žánrový posun (paradokumentárna filmová úvaha, dobrodružná-zážitková dráma, dráma s prvkami trileru),“ uvádzajú autori v materiáli 1000 výpovedí o filme.

Film rozdelil odborníkov, viacerí upozorňujú na jeho nebezpečenstvá

Voči premietaniu filmu maloletým sa postavilo viacero odborníkov. Tí spísali výzvu adresovanú ministerstvu školstva na preskúmanie vhodnosti filmového diela „Kto je ďalší?“ pre školské predstavenia.  „Filmové dielo využíva vulgárny jazyk už v prvých minútach. Je v ňom prítomné fyzické, psychické i verbálne násilie. Cielene vyvoláva pocit strachu, depresie a bezmocnosti. Toto sú všetko kritéria, ktorými sa hodnotí jeho nevhodnosť pre maloletého diváka. A to sa držím len strohého právnického vyjadrenia. Z psychologického hľadiska mám oveľa viac výhrad a neodporúčam exponovať maloletých divákov tomuto filmovému dielu a už vôbec nie formou školských predstavení,“ hovorí o filme Prof. Andrea Madarasová Gecková, z Ústavu psychológie zdravia a metodológie výskumu  Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorá je iniciátorkou spomínanej výzvy.

V nej odborníci požadujú prehodnotiť vhodnosť filmového diela pre maloletého diváka (12+), pretože sú presvedčení, že filmové dielo svojim obsahom a charakterom ohrozuje jeho vývin. Rovnako  si myslia, že premietanie filmového diela na školskom predstavení vyžaduje okamžitú krízovú intervenciu zacielenú na prácu s vyvolanými emóciami, témami, prípadnými traumami či nekorektnými kognitívnymi spracovaniami, a teda nie je vhodné pre školské predstavenia bez následnej diskusie a intervencie.

Vytvorenie filmu bolo podporené z fondov Európskej únie a  jeho partnermi sú tiež ministerstvo školstva, ministerstvo spravodlivosti, či Úrad popredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. V brožúre vydanej pred pár dňami k filmu autori uvádzajú názory odborníkov, ktorí ho hodnotia pozitívne. „Počet našich detských pacientov neustále narastá – rodičia zápasia s prežitím, bývajú nútení uprednostniť zárobok, ide im viac o kariéru, moc, popularitu ako o dieťa. Pritom neraz netušia, kde deti vlastne žijú, s kým komunikujú, kto formuje ich názory, kto im vkladá do duše ideály, kto riadi a ovplyvňuje ich pocity, kto buduje ich charakter, kto ich vážne ohrozuje, prečo podliehajú extrémizmu. Film dáva nespočetné množstvo podnetov na zamyslenie, aké hodnoty vyznávame, čomu veríme a akú nádej do našich detí vštepujeme,“ napísala MUDr. Anna Kováčová, detská psychiatrička Kliniky detskej psychiatrie Národného ústavu detských chorôb v Bratislave. JUDr. Jakub Pavčík, viceprezident Národnej asociácie na ochranu osobných údajov píše: „Kto je ďalší? by mal byť zaradený do „povinného čítania“ na každej škole.“  V podobnom duchu sa vyjadrila aj  Kpt. Mgr. Katarína Pichňová, z Okresného riaditeľstva Policajného zboru Bratislava II: „Určite odporúčam vidieť nielen žiakom a študentom, ale aj rodičom. Film je unikátnym materiálom na prevenciu, s akým som sa v domácej tvorbe už dlhšiu dobu nestretla.“

Medzi uverejnenými pozitívnymi názormi sa nachádzajú aj dve opatrnejšie vyjadrenia. „Čo sa týka premietania filmu pre školské kolektívy, odporúčam pedagógom hneď po filme rozprávať sa so žiakmi, alebo si k tomu prizvať školského psychológa či sociálneho pracovníka. Najideálnejšie by bolo prepojiť rodičov, ich deti a psychológa… Ako rodič a preventistka ďakujem každému, kto sa akýmkoľvek spôsobom podujal poukázať na riziká ohrozujúce život a psychiku detí a mladých ľudí,“ vyjadrila sa Mgr. Jana Ondrušková, ktorá je koordinátorkou sociálnej prevencie v Nitra.  „Sme radi, že sa tieto témy dostávajú na verejnosť. Určite film odporúčame, za efektívnejšie však považujeme vzhliadnuť ho v menších skupinách a určite zabezpečiť možnosť porozprávať sa o ňom, ale v komornejšej atmosfére, nie na verejnom podujatí … človek, ktorý trpí, nemá kapacitu vystúpiť verejne a ozvať sa, práve naopak, potrebuje absolútne dôverné a bezpečné prostredie, kde sa môže prejaviť, byť prijatý, bez výsmechov, poučovaní, kritiky, s pochopením … to je to, čo mladí po vzhliadnutí filmu potrebujú,“ konštatuje Mgr. Katarína Harňáková, riaditeľka Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Bardejove.

Podľa odborníčky môže film navádzať na samovraždu

Výrazne v horšom svetle vidí veci Mgr. Lenka Nemcová, projektová koordinátorka internetovej poradne IPčko.sk, ktorá sa zaoberá pomocou a poradenstvom pre mladých ľudí a snaží sa im pomáhať riešiť ich životné problémy. „Ak nie celý film, minimálne posledná tretia časť filmu, môže navádzať diváka na samovražedné správanie a posilňovať uňho tieto myšlienky. Musím uznať, čakala som zhrozená po záverečnej časti aspoň na kontakt, kde človek s takýmito myšlienkami nájde pomoc. Jediný kontakt pomoci na Linku detskej istoty bol však zobrazený po všetkých titulkoch. Dôležitejšie bolo očividne zobrazenie účinkujúcich a spolupodieľajúcich sa na filme, partnerov, donorov a až potom na záver, keď sme v kinosále ostali len dvaja, objavilo sa číslo Linky detskej istoty 116 111,“ napísala vo svojom názore na stránke chcemsazabit.sk, ktorej cieľom je pomôcť ľuďom so samovražednými sklonmi. 

Film Kto je ďalší? sa venuje mimoriadne dôležitej téme a je fakt silne nabitý emóciami, vďaka ktorým jednoznačne prinesie divákovi zážitok. Avšak môže prispievať k samovražednému správaniu presne ako to bolo napríklad v prípade seriálu 13 dôvodov prečo, kedy museli tvorcovia seriál upraviť kvôli zvýšenému počtu samovrážd mladých ľudí. Práve z tohto dôvodu neodporúčam sledovať film mladým ľuďom bez prítomnosti alebo konzultácie rodiča, učiteľa alebo odborníka. Ohrozujúco môže vplývať aj na skupiny ľudí s nestabilnou emocionalitou, s históriou alebo prítomnosťou depresívnych či samovražedných myšlienok, u ľudí so samovražedným pokusom v rodine či širšom okolí, alebo v skupinách ľudí zneužívajúcich drogy či alkohol,“ dodáva L. Nemcová.

-th- 

Aktuality

Veľkú noc sprítomňuje pri kostole sv. Štefana aj nasvietený kríž

Published

on

By

Po scéne z Kalvárie, ktorou sa členky Materského centra Úsmev a dobrovoľníci snažili navodiť a priblížiť veľkonočnú atmosféru, pripravili aj ďalšiu symbolickú výzdobu. Pri severných dverách kostola sv. Štefana postavili nasvietený kríž symbolizujúci utrpenie i nádej Veľkej noci.

Hoci sa v posledných dňoch pandemická situácie pomaly zlepšuje, stále je otázne, či bude možné sláviť Veľkonočné sviatky počas obradov prístupných verejnosti. I preto zástupkyne Materského centra Úsmev a ďalší dobrovoľníci rozmýšľali už vopred ako pomôcť pri prežívaní sviatkov. Ich kreativita je známa, a tak i tento raz prišli so zaujímavými nápadmi.

Inštalácia scény z kalvárie pri farskom dvore už niekoľko týždňov  nabáda ľudí zastaviť sa a zamyslieť. Rodiny s deťmi ju majú ako cieľ svojej vychádzky, keď rodičia môžu deťom priblížiť, čo sa dialo počas veľkonočného trojdnia.

Kríž stojaci na Mariánskom námestí pri severných dverách kostola sv. Štefana prináša svetlo. Svetlo nádeje, že po smrti prichádza zmŕtvychvstanie a nový život. Veriaci pri ňom môžu rozjímať nad veľkonočnými udalosťami zo svojej perspektívy, ale prináša dôvod na zamyslenie i pre neveriacich.

-th-

 

Continue Reading

Aktuality

Hygienik neodporúča otvorenie piešťanských škôl a škôlok v plnom rozsahu

Published

on

By

Epidemiologická situácia v okrese Piešťany sa zlepšila, ale regionálny hygienik neodporúča otvorenie škôl a škôlok v plnom rozsahu. Prezenčnú výučbu až po veľkonočných sviatkoch avizuje aj trnavská radnica. Hlohovec s ňou začína už od pondelka 22. marca.

Ešte jeden alebo dva týždne budú školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené iba pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. V závere včerajšieho (18. 3.) rokovania mestského zastupiteľstva to povedal primátor Peter Jančovič.

Piešťanský región bude podľa COVID automatu od 22. marca zaradený medzi okresy s III. stupňom varovania (bordové), v ktorom je povolené prezenčné vyučovanie v materských školách aj na I. stupni základných škôl. Taktiež sa môžu do lavíc vrátiť deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne aj žiaci koncových ročníkov základných a stredných škôl. Rozhodnutie je na zriaďovateľoch, ktorí by sa mali riadiť stanoviskom hygienika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporúča v okrese Piešťany prevádzkovať prezenčnú výučbu od 22. marca. Pre okresy Trnava a Hlohovec je jeho stanovisko miernejšie.

Piešťanská radnica preto otvorenie škôl nateraz odkladá. „Incidencia je u nás vyššia ako v Hlohovci a v Trnave, ale situácia sa zlepšuje. Keď som sa o tom rozprával s regionálnym hygienikom, povedal, nech počkáme,“ vysvetlil primátor Peter Jančovič s tým, že by to malo trvať ešte jeden až dva týždne.

V takom prípade by sa deti vrátili do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany až po veľkonočných sviatkoch, teda 7. apríla.

O tomto termíne hovorí aj trnavská radnica s tým, že otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Mesto Hlohovec začína s prezenčnou výučbou už 22. marca.

O rovnakom dátume začiatku prezenčnej výučby študentov končiacich ročníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dohromady ich je približne 3 400. Školy sú od nich oprávnené žiadať potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní.

„V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia,“ uviedol Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca. Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl.

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Aktuality

Testovacie miesto v Kine Fontána bude otvorené aj najbližší víkend

Published

on

By

Rovnako ako počas uplynulých víkendov otvorí radnica odberné miesto v Kine Fontána aj 20. a 21. marca. Vyšetrenie na ochorenie covid-19 pomocou antigénového testu tam budú robiť na základe rezervácie. Objednať si presný termín vopred je potrebné aj v ostatných mobilných odberných miestach (MOM) fungujúcich v meste Piešťany.

Odberné miesto v Kine Fontána (Beethovenova 8) bude otvorené v sobotu a v nedeľu 20. a 21. marca od 8.00 do 20.00 h (s prestávkami pre personál v časoch 11.00 – 12.00 h a 17.00 – 18.00 h). Možnosť rezervovať si presný termín bude spustená v piatok 19. marca o 12.50 h na tejto adrese: https://services.bookio.com/mesto-piestany/widget

Termíny vo všetkých ostatných MOM fungujúcich v meste Piešťany je nutné si vopred rezervovať na korona.gov.sk. Bez nutnosti rezervácie aktuálne funguje MOM vo Vrbovom.

Hotel Granit (Kúpeľný ústav F. E. Scherera), Teplická 81, Piešťany, pondelok – sobota od 8.00 do 16.00 h

Napoleonské kúpele, Kúpeľný ostrov, Piešťany, pondelok – sobota od 10.00 do 18.00 h

Unimobunka pri OD Prior, Andreja Hlinku 46, Piešťany, pondelok – piatok od 11.30 do 15.30 h a od 16.00 do 20.00 h, sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 16.30 h

Unimobunka pri predajniach Topsport a Charvát, Ulica A. Hlinku 7053/48, Piešťany, pondelok až sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.15 do 16.15 h

Parkovisko pri poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany, pondelok – streda, piatok – nedeľa od 8.00 do 16.00 h, štvrtok od 8.00 do 18.00 h

Auto City Vrbové, Nám. J. Emanuela 310/26, 922 03 Vrbové, utorok – nedeľa od 9.00 do 12.00 a od 13:00 do 18.00 h

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk, health.gov.sk

Continue Reading

Reklama

Populárne články