Festival letectva v Piešťanoch sa uskutoční už o necelé dva týždne. Po tom čo organizátori niekoľko týždňov zverejňujú detaily a lákadlá programu, teraz zverejnili mapu a reálu a ďalšie informácie pre návštevníkov.

Do areálu letiska sa počas Festival letectva bude dať dostať štyrmi vstupmi. Tri sú pre širokú verejnosť a jeden pre VIP hostí. Vstupy sú z južnej časti letiska, kde sa bude dať tiež zaparkovať a zo západu, kde je taktiež pripravené parkovisko. Vstup pre peších je možný od Žilinskej cesty, kde sa nachádza taktiež parkovisko pre bicykle.

Organizátori upozorňujú, že Vojenské historické múzeum je počas festivalu zatvorené. Jeho vonkajšia expozícia bude súčasťou leteckého dňa. Detský festival je súčasťou Festivalu letectva a teda jedna vstupenka platí aj na toto kúzelné miesto.

Vstupenky je lepšie kúpiť si ONLINE. Vyhnete sa tak čakaniu v radoch. Vstupenky sa budú predávať aj na mieste.

Detaily o prístupe a parkovaní, ale aj všetky užitočné informácie, nájdete na tomto odkaze.

ČO NEBRAŤ NA FLP?

Na Festival letectva Piešťany (FLP) je zakázaný vstup so zvieraťom.

Na FLP je zakázaný vstup s balónmi, modelmi lietadiel a predmetmi schopnými samostatne sa vznášať a letieť.

Na FLP je zakázaný vstup s bicyklom, resp. iným motorovým alebo nemotorovým vozidlom pohybujúcim sa pomocou ľudskej či zvieracej sily. Pri vstupnej bráne MÚZEUM bude pripravený priestor na odloženie bicyklov.

Na FLP je zakázaný vstup s alkoholickými nápojmi.

ZAKÁZANÉ PREDMETY

Strelné zbrane: akákoľvek zbraň, z ktorej môže byť vystrelený náboj s použitím sily výbuchu, tlaku vzduchu alebo plynu, vrátane štartovacích a signálnych pištolí.

Nože a rezné nástroje: vrátane šablí, mečov, rezačov, loveckých nožov, suvenírov, pomôcok pre ručné bojové umenie, profesionálneho náradia a iných nožov s dĺžkou 6 cm a viac, resp. nožov, ktoré sú zákonom považované za nelegálne.

Palice: obušky, drevené obušky, baseballové palice a pod.

Výbušniny, munícia, zápalné látky, korozívne látky: akákoľvek výbušnina alebo zápalné komponenty, ktorých samovoľná aktivácia alebo aktivácia v spojení s inými predmetmi môže spôsobiť výbuch alebo oheň. Tieto zahŕňajú výbušné látky, výbušné kapsule, ohňostroj, petrolej, iné zápalné látky, munícia a pod., alebo akákoľvek kombináciu týchto látok a materiálov. Ďalej akékoľvek korozívne či toxické látky, vrátane plynov, buď stlačené alebo nestlačené.

Ochromujúce alebo omračujúce prostriedky: všetky druhy slzných plynov, omamné plyny, podobné chemické látky a plyny, ktoré sú v pištoliach, kanistroch alebo iných kontajneroch. Ďalej iné ochromujúce pomôcky, akými sú elektronické omračujúce/šokujúce zariadenia.

Iné predmety: napr. drviče ľadu, horolezecké pomôcky, britvy, predĺžené nožničky. Hoci sa bežne nepovažujú za smrteľné zbrane, ale môžu byť použité ako zbrane.

Návštevník môže byť podrobený bezpečnostnej kontrole. Zakázané predmety bude musieť odovzdať bez možnosti ich vrátenia. V prípade že návštevník neodovzdá zakázaný predmet, neumožní sa mu vstup na FLP.

-inf-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972