Connect with us

Aktuality

Fašizmus nebol namierený len voči Židom – znamenal smrť miliónov ľudí z rôznych národov

Published

on

Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia si pripomíname 9. septembra. Tento rok pripadol na druhú septembrovú sobotu. Pri tejto príležitosti sa uskutočnili v piatok 8.  a v pondelok 11. septembra  v Pamätníku obetí holokaustu pri cintoríne na Bratislavskej ceste v Piešťanoch stretnutia so študentami piešťanských stredných škôl.

Vďaka Karolovi Ambrovi zo Židovskej komunity a Jiřímu Raisovi zo Seniorského parlamentu sa žiaci piešťanského Gymnázia Pierra de Coubertina a Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera dozvedeli o holokauste, ale i o obetiach druhej svetovej vojny, v širších súvislostiach.

Pamätník obetí holokaustu, bol kedysi obradnou sieňou piešťanskej židovskej komunity, kde sa odohrávali rozlúčky zo zosnulými  židovskými spoluobčanmi. Dnes pripomína 1065 obyvateľov Piešťan židovského pôvodu, ktorí boli počas druhej svetovej vojny odvlečení do koncentračných táborov a už sa nevrátili. „Tento priestor slúži ako pietna  spomienka na tých, ktorí  z Piešťan odišli bez takejto rozlúčky. Odišli z tepla svojich domov dokonca bez mien bez  majetku a stali sa z nich len  čísla. V tejto  miestnosti im v roku 2005 po 60 rokoch od skončenia 2. svetovej vojny  boli vrátené  mená  a stali sa z nich opäť riadni občania, i keď už len  im memoriam, teda na ich pamiatku,“ hovorí Karol Ambra z piešťanskej židovskej komunity a hneď pokračuje, „Prečo sa tu vlastne schádzame. Hovorí sa …národ, ktorý  nepozná vlastnú históriu, akoby neexistoval. To je jedna vec a druhá, možno aktuálnejšia je súčasná  politická situácia, kde sú hrozby ľahko skĺznuť k veciam, ktoré sa diali počas holokaustu.“

Slovenský deň holokaustu je viazaný k dátumu 9. september, kedy v roku 1941 predvojnový samostatný Slovenský štát prijal  právne nariadenie formou Uznesenia Slovenskej národnej rady, ktoré malo právnu silu zákona o právnom postavení Židov „Židovský kódex“. Ten v 270 paragrafoch ustanovil na Slovensku osobitný právny režim občanov židovského vierovyznania, ktorí tak stratili občianske práva. „Nariadenie  Židom odoprelo  právo na vzdelanie, vlastniť   majetok, vykonávať remeslo, vstupovať do verejných budov a spoločenských priestorov. V spoločnosti sa to odrazilo formou vylúčenia židovskej mládeže zo stredných škôl, arizáciou židovského majetku, kde často pôvodného  majiteľa prinútili robiť zamestnanca vo vlastnom podniku, lebo jeho nový árijský majiteľ nevedel  okrem vyberanie peňazí z pokladne, čo vlastne s daným podnikom robiť ako ho viesť a riadiť,“ vysvetľuje K. Ambra.

Fašizmus nebol namierený len voči Židom

„Fašistická ideológia je následkom 1. svetovej vojny, prevzala však myšlienky mnohých politických filozofov a teoretikov. Jedným zo zdrojov bol Aristotelov a Hegelov organicizmus, nadraďujúci záujmy celku nad záujmami jednotlivca.  Teda tu cítime silne demokratický prvok.   Významnú úlohu zohrala aj Nietzscheho predstava o nadčloveku, vôli k moci a dvojakej morálke, ako aj teória elít Vilfreda Pareta, objasňujúca uplatnenie vodcovského princípu. Filozofia fašizmu označuje za základné princípy fašizmu  jednotu, autoritu a povinnosť sa podriadiť. Denne sa stretávame s osočovaním  ľudí   a skupín obyvateľstva, našich spoluobčanov, že tí sú  fašisti,  tí sú rasisti  a podobne. Za príčinu víťazstva fašizmu v európskych krajinách je možné považovať nestabilitu a nejednotnosť miestnych (väčšinou koaličných) vlád, pretrvávajúcu ekonomickú a politickú krízu, nedôveru verejnosti k demokratickým princípom, nakoniec tiež boľševickú revolúciu v Rusku a obavy vyšších a stredných vrstiev z rozšírenia revolúcie do ďalších krajín,“ vysvetľuje Karol Ambra.

Vonkajšie prejavy fašizmu mali formu revolučného ultranacionalizmu snažiaceho sa o národné znovuzrodenie. Súčasťou bol extrémny elitarizmus, masová mobilizácia a princíp jedného vodcu. Násilie ako cieľ a zároveň prostriedok bolo hodnotené pozitívne a rovnako bola vyzdvihovaná vojna a vojenské mocnosti. Fašizmus nebol namierený len voči Židom, ale voči osobám a skupinám osôb, ktorí boli nepohodlní  vládnucej garnitúre.

Piešťanský rabín Zef Stiefel spestril stretnutie hudobnou vsuvkou

Tu podľa K. Ambru treba hľadať aj odkaz pre dnešok: „Je dôležité vidieť, kde sa dnes neustále  niekto  snaží pôsobiť na národné cítenie, kto v mene národného princípu presadzuje  vodcovské princípy riadenia.  Na toto je treba poznať dejiny a brať si z nich ponaučenie. Vývoj ide zo začiatku veľmi miernymi  a malými krôčikmi avšak  speje k totálnej diktatúre a uchopeniu moci v mene niečoho… Demokracia nie je najdokonalejšia forma vládnutia, ale zatiaľ nič lepšieho nebolo vymyslené. Dejiny ľudstva a hlavne novodobé  potvrdili, že z demokracie možno veľmi ľahko skĺznuť k diktatúre. Či obeťou, na ktorej „chrbte“ sa  „revolučná“  zmena zvezie sú Židia, Cigáni, Rómovia, Moslimovia, alebo akákoľvek iná menšina – je potrebné si to všímať, postaviť sa tomu a zabrániť, aby sa niečo podobné ako v rokoch 1939 až 45 nemohlo opakovať.“

Druhá svetová vojna – milióny mŕtvych

Viac ako 150 účastníkom všetkých troch stretnutí sa snažil priblížiť hrôzy vojny a historické súvislosti aj podpredseda Seniorského parlamentu Jiří Rais. Kým v prvej svetovej vojne 17 miliónov ľudí, v druhej svetovej vojne to bolo 66 miliónov. „Najpočetnejšie straty zaznamenalo Rusko, kde zomrelo, či bolo zavraždených takmer 16 miliónov civilistov a zahynulo tiež 10,6 milióna vojakov. Táto krajina tak počas vojny prišla celkovo o 13,5 percenta svojich obyvateľov. Ešte horšie na tom bolo Poľsko, kde zahynulo 6 miliónov ľudí, čo však predstavovalo 17 percent vtedajšej populácie krajiny. Na strane Nemecka prevažovali mŕtvi vojaci. Tých bolo 4,36 milióna. Nemeckých civilistov zahynulo 1,44 milióna,“ približuje hrozivé čísla J. Rais.  

Keďže Židia žijú v európskom priestore stovky rokov, ich etnické črty nie sú úplne jednoznačne definovateľné. Nemci preto na zistenie  kto je Žid a kto nie, zaviedli pravidlo piatich krstných listov. „Pokúsim sa to priblížiť na príklade. Počas vojny na to, aby som vyvrátil podozrenie, že som Žid by som musel doložiť päť kresťanských krstných listov. Jeden by bol môj, druhý matkin, tretí starej mamy z maminej strany a štvrtý starého otca z maminej strany. Piaty by mi však chýbal, lebo otec bol Žid. Takže aj ja by som v tom čase išiel do koncentráku,“ vysvetľuje J. Rais, ktorý sa snažil mladých aj takýmto spôsobom vystríhať pred tým, aby dopustili opakovanie sa takýchto príbehov. Odkazom pre nich bolo, aby nasali čo najviac informácií, kriticky ich vyhodnotili a spravili si na veci vlastný názor, ktorý dokážu aplikovať aj pri rozhodovaní sa o dôležitých veciach pre ich budúcnosť.

Text a foto: Tomáš Hudcovič

Aktuality

Veľkú noc sprítomňuje pri kostole sv. Štefana aj nasvietený kríž

Published

on

By

Po scéne z Kalvárie, ktorou sa členky Materského centra Úsmev a dobrovoľníci snažili navodiť a priblížiť veľkonočnú atmosféru, pripravili aj ďalšiu symbolickú výzdobu. Pri severných dverách kostola sv. Štefana postavili nasvietený kríž symbolizujúci utrpenie i nádej Veľkej noci.

Hoci sa v posledných dňoch pandemická situácie pomaly zlepšuje, stále je otázne, či bude možné sláviť Veľkonočné sviatky počas obradov prístupných verejnosti. I preto zástupkyne Materského centra Úsmev a ďalší dobrovoľníci rozmýšľali už vopred ako pomôcť pri prežívaní sviatkov. Ich kreativita je známa, a tak i tento raz prišli so zaujímavými nápadmi.

Inštalácia scény z kalvárie pri farskom dvore už niekoľko týždňov  nabáda ľudí zastaviť sa a zamyslieť. Rodiny s deťmi ju majú ako cieľ svojej vychádzky, keď rodičia môžu deťom priblížiť, čo sa dialo počas veľkonočného trojdnia.

Kríž stojaci na Mariánskom námestí pri severných dverách kostola sv. Štefana prináša svetlo. Svetlo nádeje, že po smrti prichádza zmŕtvychvstanie a nový život. Veriaci pri ňom môžu rozjímať nad veľkonočnými udalosťami zo svojej perspektívy, ale prináša dôvod na zamyslenie i pre neveriacich.

-th-

 

Continue Reading

Aktuality

Hygienik neodporúča otvorenie piešťanských škôl a škôlok v plnom rozsahu

Published

on

By

Epidemiologická situácia v okrese Piešťany sa zlepšila, ale regionálny hygienik neodporúča otvorenie škôl a škôlok v plnom rozsahu. Prezenčnú výučbu až po veľkonočných sviatkoch avizuje aj trnavská radnica. Hlohovec s ňou začína už od pondelka 22. marca.

Ešte jeden alebo dva týždne budú školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené iba pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. V závere včerajšieho (18. 3.) rokovania mestského zastupiteľstva to povedal primátor Peter Jančovič.

Piešťanský región bude podľa COVID automatu od 22. marca zaradený medzi okresy s III. stupňom varovania (bordové), v ktorom je povolené prezenčné vyučovanie v materských školách aj na I. stupni základných škôl. Taktiež sa môžu do lavíc vrátiť deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne aj žiaci koncových ročníkov základných a stredných škôl. Rozhodnutie je na zriaďovateľoch, ktorí by sa mali riadiť stanoviskom hygienika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporúča v okrese Piešťany prevádzkovať prezenčnú výučbu od 22. marca. Pre okresy Trnava a Hlohovec je jeho stanovisko miernejšie.

Piešťanská radnica preto otvorenie škôl nateraz odkladá. „Incidencia je u nás vyššia ako v Hlohovci a v Trnave, ale situácia sa zlepšuje. Keď som sa o tom rozprával s regionálnym hygienikom, povedal, nech počkáme,“ vysvetlil primátor Peter Jančovič s tým, že by to malo trvať ešte jeden až dva týždne.

V takom prípade by sa deti vrátili do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany až po veľkonočných sviatkoch, teda 7. apríla.

O tomto termíne hovorí aj trnavská radnica s tým, že otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Mesto Hlohovec začína s prezenčnou výučbou už 22. marca.

O rovnakom dátume začiatku prezenčnej výučby študentov končiacich ročníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dohromady ich je približne 3 400. Školy sú od nich oprávnené žiadať potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní.

„V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia,“ uviedol Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca. Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl.

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Aktuality

Testovacie miesto v Kine Fontána bude otvorené aj najbližší víkend

Published

on

By

Rovnako ako počas uplynulých víkendov otvorí radnica odberné miesto v Kine Fontána aj 20. a 21. marca. Vyšetrenie na ochorenie covid-19 pomocou antigénového testu tam budú robiť na základe rezervácie. Objednať si presný termín vopred je potrebné aj v ostatných mobilných odberných miestach (MOM) fungujúcich v meste Piešťany.

Odberné miesto v Kine Fontána (Beethovenova 8) bude otvorené v sobotu a v nedeľu 20. a 21. marca od 8.00 do 20.00 h (s prestávkami pre personál v časoch 11.00 – 12.00 h a 17.00 – 18.00 h). Možnosť rezervovať si presný termín bude spustená v piatok 19. marca o 12.50 h na tejto adrese: https://services.bookio.com/mesto-piestany/widget

Termíny vo všetkých ostatných MOM fungujúcich v meste Piešťany je nutné si vopred rezervovať na korona.gov.sk. Bez nutnosti rezervácie aktuálne funguje MOM vo Vrbovom.

Hotel Granit (Kúpeľný ústav F. E. Scherera), Teplická 81, Piešťany, pondelok – sobota od 8.00 do 16.00 h

Napoleonské kúpele, Kúpeľný ostrov, Piešťany, pondelok – sobota od 10.00 do 18.00 h

Unimobunka pri OD Prior, Andreja Hlinku 46, Piešťany, pondelok – piatok od 11.30 do 15.30 h a od 16.00 do 20.00 h, sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 16.30 h

Unimobunka pri predajniach Topsport a Charvát, Ulica A. Hlinku 7053/48, Piešťany, pondelok až sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.15 do 16.15 h

Parkovisko pri poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany, pondelok – streda, piatok – nedeľa od 8.00 do 16.00 h, štvrtok od 8.00 do 18.00 h

Auto City Vrbové, Nám. J. Emanuela 310/26, 922 03 Vrbové, utorok – nedeľa od 9.00 do 12.00 a od 13:00 do 18.00 h

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk, health.gov.sk

Continue Reading

Reklama

Populárne články