Mesto Piešťany a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov pozývajú v pondelok 7. mája na pietny akt kladenia vencov pri príležitosti osláv Dňa víťazstva nad fašizmom. Fašizmus bol porazený pred sedemdesiatimitromi rokmi.

Na Námestí SNP je o 13:30 h naplánovaný príhovor zástupcu mesta Piešťany, ale aj príhovor predsedu OV Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Potom bude nasledovať za hudobného doprovodu dychového orchestra Inovčanka slávností pochod k Pomníku oslobodenia, ktorého autorom je sochár Valér Vavro.

-red-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972