Aktuality

Európania nevyužívajú svoje práva, pretože o nich nevedia

By 12. augusta 2013No Comments

Čím lepšie budú muži a ženy v Európe rozumieť svojim právam, ktoré ako občania EÚ majú, tým lepšie sa môžu rozhodovať a na všetkých úrovniach v Európe tak môže byť lepší demokratický život.

[singlepic id=45768 w=320 h=240 float=left]Každý rok je v EÚ venovaný jednej konkrétnej téme. Rok 2013 patrí občanom a ich právam. Tento Európsky rok občanov sa koná v čase, keď si pripomíname 20. výročie občianstva EÚ, ktoré sa zaviedlo Maastrichtskou zmluvou v roku 1993.

Európska komisia chce pomôcť ľuďom pochopiť, ako môžu svoje práva priamo využívať. Rok pred európskymi voľbami a očakávanými návrhmi na zmenu zmluvy je Európsky rok občanov príležitosťou na širokú diskusiu o budúcnosti Európy a zároveň je symbolom posilnenia európskeho „verejného priestoru“.

V správe o občianstve EÚ za rok 2010 sa konštatovalo, že občania EÚ plne nevyužívajú svoje práva, pretože o nich nevedia – obzvlášť to platí pre právo na voľný pohyb a pobyt v iných krajinách EÚ.

Cieľom kampane pri príležitosti Európskeho roka občanov 2013 je zvýšiť informovanosť o právach vyplývajúcich z občianstva EÚ a povzbudiť Európanov k zvýšenej občianskej aktivite prostredníctvom účasti na diskusii o otázkach, ktoré sa ich týkajú.

Občianstvo Únie nie je len abstraktným pojmom, je to konkrétna skutočnosť, ktorá prináša hmatateľné výhody. Vďaka občianstvu EÚ – ktoré nenahrádza štátne občianstvo, ale ho dopĺňa – všetci štátni príslušníci 28 členských štátov EÚ majú ďalšie práva ako občania EÚ okrem iného napríklad právo na cenovo dostupné mobilné roamingové služby, na štúdium kdekoľvek v EÚ, na záruky pri veľkých on-line nákupoch, na pomoc a kompenzáciu pri zrušenom lete, na zdravotnú starostlivosťv celej EÚ, na prácu bez diskriminácie. Okrem toho môžu odísť do dôchodku a poberať dôchodok v zahraničí, kandidovať v miestnych voľbách, ak žijú v zahraničí a presťahovať sa do zahraničia a získať bezplatné hodiny jazyka pre svoje deti.

Text: tlačová správa

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972