V roku 2019 budú musieť domácnosti siahnuť pri platbe za elektrinu hlbšie do peňaženiek. Aktuálny regulačný vzorec pri výpočte totiž počíta s cenami elektriny obchodovanej na komoditnej burze v Prahe, pričom do úvahy sa berie prvých šesť mesiacov predchádzajúceho roka. Cena elektriny pre domácnosti v roku 2019 tak bude vyhádzať z obdobia medzi 1. januárom až 30. júnom 2018, pričom elektrina zdražela oproti predošlému obdobiu približne o štvrtinu. Premietnutnie do ceny pre domácnosti však nebude také radikálne, odhad je nárast o 10 percent.

„V porovnaní s prvým polrokom 2017, od ktorého sa odvíjali ceny pre tento rok, došlo k výraznému zdraženiu elektriny. Kým vlani sa predávala za necelých 32 eur za MWh, teraz sa cena vyšplhala na približne 40 eur za MWh. To znamená, že zdražela o štvrtinu“ vysvetľuje Martin Semrič, portfólio manažér piešťanskej spoločnosti Magna Energia.

Silová elektrina má na koncovej cene pre domácnosti ani nie polovičný podiel, zdraženie by malo byť výrazne miernejšie než štvrtinové. Ak však nedôjde k okresaniu ostatných zložiek koncovej ceny, napríklad distribučných poplatkov, či TPS, domácnosti môžu očakávať približne desaťpercentný nárast. „Dôvodom takéhoto prudkého zdraženia je regulačná politika na Slovensku, ktorá až s výrazným oneskorením reaguje na vývoj cien komodít na burzách. Kým v iných štátoch elektrina zdražovala postupne, u nás sa tak bude pravdepodobne diať skokovo,“ približuje Martin Semrič.

Ak teda nechcete platiť na budúci rok viac za elektrinu, mali by ste už teraz realizovať niektoré z možných opatrení. Jednou z ciest je pokus o zníženie jej spotreby, druhou alternatívou je prejsť na variabilnú tarifikáciu a spotrebu presunúť do hodín, kedy je energia lacnejšia. Firmy, ktoré nepatria do regulovaného segmentu, môžu zvoliť podpísanie viacročných kontraktov, čím by si dokázali zafixovať aktuálnu cenu a čiastočne eliminovať budúce zdražovanie.

-red- Zdroj: Magna Energia

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972