Elektrárňa našla strategického partnera, chce v nej vytvoriť centrum pre zážitkové vzdelávanie

Elektrárňa našla strategického partnera, chce v nej vytvoriť centrum pre zážitkové vzdelávanie

22. júla 2016 Off Od PNky.sk

Elektárňa Piešťany a Nadácia ZSE ukončili svoje aktivity k 30. júnu tohto roku, pričom ešte začiatkom júna začali s hľadaním strategického partnera, ktorý by im pomohol s prevádzkou zariadenia. Ponuky mohli záujemcovia vďaka verejnej výzve predkladať do 7. júla. Prihlásilo sa dohromady päť subjektov, ktoré mali v objekte okrem iného dlhodobo organizovať vlastné vzdelávacie a rozvojové aktivity. Výberová komisia ich hodnotila na základe dosiahnutých výsledkov v kritériách, akými boli koncepcia a strategické smerovanie, relevantné dosiahnuté výsledky a personálne zabezpečenie, marketingový plán komunikácie aktivít a udržateľný plán financovania. Na základe odporúčania komisie bol ako najlepší vyhodnotený návrh Komunitného centra Nitra. 

V rámci partnerstva poskytne Nadácia bezodplatne priestor Elektrárne, vrátane existujúceho vybavenia a nákladov na energie. Inštitucionálna podpora pre partnera na rozvoj vzdelávacích aktivít bude v prvom roku vo forme grantu v maximálnej výške 90 000 eur z Nadácie ZSE. Občianske združenie Komunitné centrum Nitra má bohaté skúsenosti v oblasti vytvárania medzisektrových partnerstiev, v oblasti poskytovania neformálnej vzdelávacej a tréningovej činnosti, vo vytváraní podmienok na sebarealizáciu jednotlivcov. Jedným z dlhodobých strategických cieľov OZ Komunitné centrum Nitra je vyhľadávanie zaujímavých ľudí, subjektov a vytváranie platforiem a strategických partnerstiev cez ktoré OZ môže rozširovať svoje aktivity aj za hranice Nitrianskeho kraja.

Ambíciou predkladaného projektu je v priebehu troch rokov vytvoriť z Elektrárne Piešťany centrum pre zážitkové vzdelávanie v oblasti vedy, techniky a umenia. Študenti základných, stredných škôl a návštevníci spoznajú významných Slovenských vedcov a ich vynálezy. Prostredníctvom interaktívnych inštalácií a expozícií sa zábavnou formou dozvedia viac o fungovaní elektrickej, magnetickej, slnečnej a vodnej energii. Energiu kreatívnych ľudí a umelcov im chcú predstaviť prostredníctvom diskusií, výstav, koncertov a menej tradičných foriem divadelného umenia.

-lt/Zdroj a foto: Elektrárňa Piešťany-