Po troch mesiacoch prác je na Dubovej ulici vymenené plynové potrubie a položený nový asfalt. Cesta je už prejazdná v oboch smeroch. Rekonštrukciu plynovodu realizovala spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel. Mesto zabezpečilo prostredníctvom spoločnosti Skanska SK rekonštrukciu povrchu vozovky. Za odfrézovanie starého povrchu, vysprávky a pokládku nového asfaltu v hrúbke 5 cm zaplatila samospráva 49 948 eur.

Podľa informácií zverejnených Mestom Piešťany v marci,  mala samospráva čiastočne finančne participovať na obnove povrchu. Časť mal hradiť Slovenský plynárenský priemysel, ktorý by musel rozkopanú časť vozovky po rekonštrukcii plynovodu vrátiť do pôvodného stavu, došlo však k dohode oboch subjektov a oprave celej ulice.

Aký podiel rekonštrukcie vozovky bol zaplatený Mestom Piešťany a aký financovalo SPP sa z verejne prístupných zdrojov nedozviete. Radnica totiž zmluvu, ktorú uzatvorila so spoločnosťou Skanska SK zverejnila bez výkazu výmer, hoci sa v texte zmluvy odvoláva na túto prílohu. Rovnako má zákonnú povinnosť zverejňovať zmluvy aj s podstatnými prílohami. Nedá sa tak povedať, akú časť rekonštrukcie platilo Mesto Piešťany.  V povinne zverejňovaných dokumentoch nie je momentálne zverejnená žiadna zmluva, či faktúra, ktorá by definovala prípadné vysporiadanie sa Mesta Piešťany a SPP na financovaní obnovy povrchu komunikácie.

Slovenský plynárenský priemysel chystá v roku 2018 ešte rekonštrukciu plynovodu na Nálepkovej ulici od parkoviska Nálepkova po hotel Slovan.Vzhľadom na rozsah (dĺžku) rekonštrukcie plynovodu bude rekonštrukcia realizovaná vo viacerých etapách. Rekonštrukcia plynovodu je riešená v časti vťahovaním potrubia do jestvujúceho potrubia a v časti rozkopaním vozovky a chodníkov v miestach prípojok. Počas rekonštrukcie plynovodu bude obmedzená doprava ako aj samotný vjazd na parkovisko Nálepkova. Predpokladaný termín rekonštrukcie plynovodu je august – október 2018.

-th-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972