Kým augustového workshopu tvorcov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2015-2025 (PHSR) sa zúčastnili asi štyri desiatky obyvateľov Piešťan, druhé stretnutie, ktoré sa konalo v stredu 2. septembra v mestskej knižnici, malo približne polovičnú účasť. Chýbali na ňom aj niektorí kľúčoví zamestnanci mestského úradu. Avizovaný návrh strategickej vízie mesta na ňom nakoniec tiež nezaznel. Podľa zástupcov spracovateľskej firmy sa mu budú venovať na pracovných skupinách, ktoré požadovali poslanci ešte na aprílovom mestskom zasadnutí.

IMG_6906Zúčastnení obyvatelia Piešťan, medzi ktorými prevažovali najmä zástupcovia poslaneckého zboru, aktivisti a členovia komisií Mestského zastupiteľstva, sa na stretnutí venovali najmä porovnávaniu a takzvanému váženiu silných a slabých stránok analýzy SWOT. Tú pripravili tvorcovia PHSR na základe podnetov obyvateľov z prvého workshopu.

Prítomní sa pri ňom rozdelili na dve skupiny a porovnávali váhu ukazovateľov z pohľadu obyvateľov aj podnikateľov. Výsledky pripravovatelia PHSR zosumarizujú a uverejnia na webovej stránke mesta.

Návrh strategickej vízie, ako aj ďalšie kroky ako napríklad doplnenie vyhodnocovacích ukazovateľov, ktoré chýbali aj v pôvodnom PHSR, podľa zástupcu firmy Centire Tomáša Szőkeho budú riešiť na pracovných skupinách. Tie by malo vytvoriť na základe uznesenia č. 95/2015 Mesto Piešťany. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2015 – 2020 sú Piešťany povinné vypracovať do konca tohto roka.

IMG_6911IMG_6912IMG_6913IMG_6907-ad-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972