Revue Piešťany označovaná ako kultúrno – spoločenský štvrťročník vyšla v uplynulom roku iba v dvoch spojených číslach. Zimné vydanie 3 + 4 je od utorku 5. januára k dispozícii v elektronickej podobe na mestskom webe. Časopis prešiel oproti predchádzajúcemu ročníku výrazným redizajnom a zmeny badať aj na obsahovej stránke. V aktuálnom čísle sa dočítate napríklad o jubileách festivalov v Piešťanoch, odhalení sochy M. R. Štefánika, baletke Oľge Osvaldíkovej, románe Kaya Zeisberga – Pán Luna, závodoch vznášadiel a tiež nutrii v obtokovom ramene Váhu. 

-lt-

 

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972