Obec Drahovce bude mať po prvý raz odborné komisie. Zriadilo ich obecné zastupiteľstvo na svojom rokovaní 17. januára. Aktuálne bola zverejnená výzva pre verejnosť, ktorá by mala záujem pracovať v komisiách.

Zriadené boli tri komisie, ktoré majú po troch členoch z radov poslancov a doplnené budú o dvoch odborníkov z radov verejnosti. Komisia na ochranu životného prostredia a verejného poriadku má za predsedu poslanca Petra Spišáka a jej členmi sú Peter Marek a Jozef Vasi. Ďalšou je Komisia stavebno-ekonomická, ktorej predsedom je Juraj Surový a členmi Denis Kristek a Róbert Dzuro. Treťou zriadenou komisiou je Kultúrna, športová a sociálna komisia s predsedom Michalom Bednárom a členmi Martinom Majtánom a Ľubicou Chudou. Štatút komisií je zatiaľ v procese prípravy.

Podľa informácie zverejnenej na webovej stránke obce majú občania, ktorí majú záujem pracovať v komisiách možnosť prihlásiť sa na sekretariáte starostu do 15. februára.

-th-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972