Drahovce zriaďujú po prvý raz odborné komisie, hľadajú členov

Drahovce zriaďujú po prvý raz odborné komisie, hľadajú členov

29. januára 2019 Off Od PNky.sk

Obec Drahovce bude mať po prvý raz odborné komisie. Zriadilo ich obecné zastupiteľstvo na svojom rokovaní 17. januára. Aktuálne bola zverejnená výzva pre verejnosť, ktorá by mala záujem pracovať v komisiách.

Zriadené boli tri komisie, ktoré majú po troch členoch z radov poslancov a doplnené budú o dvoch odborníkov z radov verejnosti. Komisia na ochranu životného prostredia a verejného poriadku má za predsedu poslanca Petra Spišáka a jej členmi sú Peter Marek a Jozef Vasi. Ďalšou je Komisia stavebno-ekonomická, ktorej predsedom je Juraj Surový a členmi Denis Kristek a Róbert Dzuro. Treťou zriadenou komisiou je Kultúrna, športová a sociálna komisia s predsedom Michalom Bednárom a členmi Martinom Majtánom a Ľubicou Chudou. Štatút komisií je zatiaľ v procese prípravy.

Podľa informácie zverejnenej na webovej stránke obce majú občania, ktorí majú záujem pracovať v komisiách možnosť prihlásiť sa na sekretariáte starostu do 15. februára.

-th-