Na mestskom zastupiteľstve vo štvrtok 26. mája sa poslanci zaoberali aj rozdeľovaním dotácií. Vo väčšine žiadostí nad tisíc eur sa členovia poslaneckého zboru priklonili k odporúčaniam komisií. Výnimku tvorili aktivity v oblasti kultúry, kde na návrh poslankyne Ivety Babičovej a viceprimátora Michala Hyneka peniaze prerozdelili inak a z dotačného balíka sa dostalo aj na televíziu Karpaty.

Zastupiteľstvo 26 (13)Žiadosť TV KARPATY na spracovanie reportáží o kultúrnych podujatiach sedemčlenná Komisia pre kultúru a názvoslovie na svojom rokovaní začiatkom mája neodporúčala schváliť, pretože podľa názoru členov nie je v súlade s VZN č. 3/2015. Člen komisie Pavol Pilař vtedy argumentoval aj tým, že ide o hlavnú podnikateľskú činnosť žiadateľa, ktorú vykonáva ako platenú službu na objednávku. Poslankyňa Ivety Babičová (SDKÚ-DS) na MsZ  prezentovala svoj postoj z mestskej rady, že ak dostane dotáciu TV Piešťany, malo by mesto podporiť obe televízie. TV Piešťany žiadala dotáciu na vysielacie práva na priamy prenos z bohoslužieb a z dotačného balíka dostala tisícku. Po diskusii v pléne poslanci odsúhlasili návrh zástupcu primátora Hyneka na skrátenie dotácie pre Cinematik z piatich tisícok eur na 3500 eur, o tisícku viac a rovnakú sumu dostal aj CityFest  a 1500 eur pôjde pre TV Karpaty.

Debata sa rozprúdila aj pri schvaľovaní vyššej, 35-tisíceurovej dotácie pre Klub vodného póla na podporu predĺženej prevádzky kúpaliska Eva. Poslanec Ján Jánošík (nezávislý – Klub Spoločne pre Piešťany) argumentoval tým, že z položky „aktivity v oblasti špecifických podnikateľských a zamestnaneckých aktivít“ mali byť podporení aj ďalší žiadatelia. Ten istý poslanec prezentoval aj výhrady k tomu, že Komisia pre školstvo a mládež neodporúčala financie pre projekt zážitkového vzdelávania Brick by brick Mareka Kalinčíka z C&M Languages. Poslanci nakoniec odsúhlasili sumy v týchto i ostatných oblastiach tak, ako ich navrhli komisie. Ktoré subjekty, okrem v texte spomenutých, dostanú peniaze z rozpočtu, tak nájdu jednotliví záujemcovia i v materiáloch na 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva na stránke mesta tu.

kupalisko eva 2014 1 - kópia

V tomto roku výška dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom presiahla  110 tisíc eur. O peniaze na podporu aktivít v ôsmich oblastiach sa uchádzalo 81 subjektov – športovci, školy, ale aj občianske združenia a ďalšie inštitúcie. Z nich štyria nesplnili podmienky a z dotačného procesu boli vyradení. Podľa mestskej legislatívy sa o dotácie môžu uchádzať žiadatelia raz ročne o podporu vo výške do tisíc eur a nad tisíc eur. Žiadosťami sa zaoberajú jednotlivé komisie, menšie dotácie schvaľuj primátor a projekty nad tisíc eur Mestské zastupiteľstvo.

peniaze2Niektorí poslanci mali výhrady aj k tomu, že časť žiadateľov dotuje mesto aj z iných zdrojov, či už priamo z rozpočtu (mestské príspevkové organizácie) alebo prostredníctvom nepriamej dotácie ako poskytnutie priestorov či technickej podpory zdarma. Druhý viceprimátor Tomáš Hudcovič preto navrhol, aby do budúcna úrad pripravil aktualizované znenie mestskej legislatívy o dotáciách.

-red-, Zdroj: www.piestany.sk, foto: L. Turňa

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972