Nadácia Adeli, pri Adeli Medical Center, sa rozhodla dať ako nečakaný darček pod stromček možnosť takmer alebo úplne imobilným ľuďom z ústavnej starostlivosti zažiť komplexnú rehabilitáciu. Vianočný darček vo forme rehabilitačného programu v ADELI má rozsah 6-7 terapeutických hodín denne, 6 dní v týždni, a bude trvať až do Vianoc. Svoj darček si práve teraz, v týchto dňoch na rehabilitácii „otvára“ 15 ľudí vo veku od 3 do 75 rokov. Sú zo Špeciálnej školy pre deti s telesným postihnutím – elokované pracovisko v Novej Bani a z Centra sociálnych služieb Vita vitalis v Prešove. Mnohé deti a dospelí z týchto ústavov majú prvýkrát v živote možnosť pocítiť hranice, za ktoré sa dá ísť.

Starostlivosť o ľudí s neurogénnymi či neurovývinovými ochoreniami je výzvou pre každú rodinu. Vrodené syndrómy sa nedajú úplne vyliečiť, ale vhodnou cielenou rehabilitáciou dokážeme predchádzať možným komplikáciám. Každý človek má tiež skúsenosť s výskytom neurogénnych ochorení ako napríklad cievna mozgová príhoda, či stavy po nedokysličení mozgu. Tie často spôsobujú život v odkázanosti na pomoc druhých. Aj následky neurologických ochorení sa môžu rapídne zlepšovať, predovšetkým komplexnou a intenzívnou rehabilitáciou.

Fyzioterapie regenerujúce nervový systém, ako vieme z praxe sú úplne neprístupné pre ľudí, ktorí stratili svojich najbližších alebo nie je možné, aby s nimi bývali a rozvíjali tak svoje stratené schopnosti. V ústavnej starostlivosti s vďakou prijímajú opateru náhradného domova, keďže by pre svoj postih neboli schopní úplne samostatného života.

REKLAMA

Cieľom vianočného projektu je zdravotná úľava a bezbolestnejšie a samostatnejšie dni po intenzívnom programe v ADELI. Počet obdarovaných nie je náhodný, na jar budúceho roku totiž piešťanské Adeli Medical Center oslávi 15. výročie svojho vzniku.

TS Adeli MC Foto: Adeli

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972