Podľa posledných informácií Okresný úrad v Trnave nevyhovel odvolaniu riaditeľky Nemocnice Alexandra Wintera, Márie Domčekovej a rozhodol tak, že nie je legitímnou šéfkou. Svoje rozhodnutie však úrad novinárom nechcel sprístupniť. Rovnako ministerstvo zdravotníctva, ktoré si zvýšilo počet členov v správnej rade nemocnice, a tak sa mohla M. Domčeková stať riaditeľkou, na naše otázky na túto tému nereaguje. Kauza bude mať iste pokračovanie, pretože riaditeľka sa môže odvolať na Ministerstvo vnútra SR.

domcekova1Proti zápisu Márie Domčekovej ako riaditeľky Nemocnice Alexandra Wintera v Piešťanoch do registra neziskových organizácii protestoval prokurátor, odbor všeobecnej vnútornej správy Okresného úradu v Trnave protestu nevyhovel. Odbor opravných prostriedkov, protestu, naopak, vyhovel. Napriek žiadosti podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám úrad svoje rozhodnutia odmietol sprístupniť, uvádza sa v článku Úrad tají svoje rozhodnutia o riaditeľke nemocnice na www.trnava.sme.sk.

„Sprístupnením požadovaných rozhodnutí a v nich obsiahnutých informácií by došlo k porušeniu zákonom chránených práv a právom chránených záujmov dotknutých subjektov,“ argumentuje Poláček. Rozhodnutie odboru opravných prostriedkov Okresného úradu v Trnave znamená, že Domčeková nie je legitímnou riaditeľkou piešťanskej nemocnice. Zatiaľ však nie je právoplatné, pretože plynie lehota na odvolanie, odvolacím orgánom je ministerstvo vnútra.

Podľa Márie Domčekovej nemá protest prokurátora ani posledné rozhodnutie Obvodného úradu Trnava oporu v zákone. Zrejme posledné slovo bude mať Ministerstvo vnútra SR, prípad sa však môže dostať aj na súd, uviedol portál zpiestan.sk.

-inf-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972