Sú situácie, kedy človek v núdzi nemá k dispozícii telefón, respektíve nie je schopný prísť k nemu a zavolať si pomoc. Mesto Piešťany zabezpečuje pre svojich obyvateľov službu domáceho a mobilného tiesňového volania, ktoré sa obsluhuje jednoduchým stlačením tlačítka. Systém umožní dispečerom v prípade potreby okamžite zistiť polohu a po vyhodnotení informácií zabezpečiť potrebnú pomoc. Služba je klientovi k dispozícii 24 hodín denne, sedem dní v týždni, 365 dní v roku a je určené pre všetky vekové kategórie, ktoré sú na takúto pomoc odkázané a využívať ho môžu nielen seniori. Cieľom je minimalizovať bezmocnosť, ktorú pociťujú ohrození občania a vniesť do ich života pocit istoty. Mesačný poplatok za domáce a mobilné tiesňové volanie je 8,90 eur.

Aktuálne sú k dispozícii voľné prístroje na domáce tiesňové volanie i na mobilné tiesňové volanie. Záujemcovia o domáce, respektíve mobilné tiesňové volanie sa môžu informovať na Mestskom úrade, Oddelení sociálnych a školských služieb u PhDr. Briganovej telefonicky na č. t. 77 65 412 – 414, e-mailom na briganova@piestany.sk, zackova@piestany.sk, prípadne osobne a zároveň si vyzdvihnúť potrebné tlačivá k zavedeniu DTV a MTV. Službu mesto zabezpečuje len pre obyvateľov mesta.

-red/Zdroj: Mesto Piešťany/Foto: archív-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972